Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức hội nghị Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

15/11/2023 - 09:33 AM
Sáng ngày 13/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức hội nghị Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Tổng kết công tác Ban Thanh tra Nhân dân (TTND) và Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) năm 2023;. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận; Đại diện các phòng, ban của Quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban TTND, GSĐTCCĐ 21 phường trên địa bàn Quận.
Hoạt động Thanh tra nhân dân được MTTQ xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giám sát. Hàng năm hoạt động TTND & GSĐTCCĐ được thực hiện bài bản, trọng tâm theo đúng quy định. Tập trung vào một số lĩnh vực hoạt động như: Giám sát việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Nghị quyết, quyết định của các cấp chính quyền, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên, cải cách hành chính, các chính sách giải phóng mặt bằng, Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở…  Năm 2023, Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 399 cuộc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 148 công trình với 360 cuộc giám sát. Phối hợp giám sát 422 cuộc với các lĩnh vực như quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, thực hiện dân chủ ở cơ sở.... Đa số các công trình, các vụ viêc đều được giám sát chặt chẽ, đúng quy định nên đã góp phần làm giảm thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công trình được nhân dân đánh giá cao, góp phần đảm bảo ổn định an ninh xã hội.
Tại Hội nghị đã có 12 ý kiến tham luận, các ý kiến đều cho rằng hiện nay trình độ, năng lực của một số thành viên chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát còn hạn chế. Bên cạnh đó hầu hết các hoạt động giám sát mới chỉ tập trung vào các dự án đầu tư các công trình phúc lợi của địa phương, việc tiếp cận giám sát đối với công trình, dự án do Thành phố, Quận làm chủ đầu tư còn gặp hiều khó khăn, hạn chế. Các chủ đầu tư còn thiếu hợp tác, thời gian báo cáo triển khai chậm, hồ sơ kỹ thật không đầy đủ; Các công trình xây dựng, cải tạo ban quản lý dự án thông báo quyết định thời gian khởi công, phương án thi công tuy nhiên trong quá trình thi công thực hiện chưa đúng. Sự phối hợp chưa thường xuyên, việc huy động Nhân dân cùng tham gia giám sát còn hạn chế.  Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị cấp trên nghiên cứu chính sách và bố trí ngân sách hoạt động các Ban cho phù hợp; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai; một số giải pháp trong phối hợp triển khai hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của TTND, giám sát đầu tư của cộng đồng.
 Ghi nhận và tiếp thu ý kiến phát biểu tham luận đồng thời chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm công tác TTND và GSĐTCCĐ năm 2024, đồng chí đề nghị Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ các phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện QĐ 217 và 218 của Bộ Chính trị về Quy chế Giám sát và Phản biện xã hội; Làm tốt hơn nữa công tác tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thường xuyên nắm bắt dư luận nhân dân nhất là những địa bàn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ và nhân dân tại cơ sở; giám sát công trình, dự án đảm bảo thực hiện đúng quy định không để xảy ra sai phạm.
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã khen thưởng 05 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc công tác TTND, GSĐTCCĐ năm 2023.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020