Giám sát công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng tại quận Đống Đa

06/12/2023 - 02:15 PM
Chiều ngày 5/12, Đoàn kiểm tra của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa về công tác Thanh tra nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) năm 2023. Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chủ trì buổi làm việc cùng đi với đoàn có đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh - UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật; đồng chí Bùi Ngọc Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Đối ngoại.  Tiếp đoàn kiểm tra của Thành phố, đại biểu Quận có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; Võ Hồng Vinh - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội Quận, đại diện phòng Tài chính - Kế hoạch Quận; Thanh tra Quận; Chủ tịch UBND, UBMTTQ, Trưởng ban TTND, GSĐTCCĐ 03 phường Ô Chợ Dừa, Láng Thượng, Phương Liên.
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - PCT Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại buổi kiểm tra
Báo cáo tại buổi kiểm tra, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa cho biết: Năm 2023, các Ban TTND trên địa bàn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; vị trí, vai trò ngày càng thể hiện rõ nét, nội dung giám sát trên các lĩnh vực ngày càng cụ thể, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc của đời sống xã hội, đã giám sát được 399 cuộc trong năm 2023; Ủy ban MTTQ Quận đã nhận được 05 đơn, trong đó 04 đơn tiếp nhận trực tiếp và 01 đơn qua bưu điện, các đơn đã được chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời phúc đáp 5 đơn theo đúng tiến độ; MTTQ các phường đã tổ chức tiếp nhận 87 lượt công dân trong đó có 8 lượt đông người, số đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét là 58, số đơn có văn bản phúc đáp là 58. Việc thực hiện nhiệm vụ của Ban TTND và ban GSĐTCCĐ đã tích cực và chủ động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng cơ sở. Kết quả, đã tiến hành tổ chức giám sát được tổng số 137 dự án đầu tư­ trên địa bàn Quận, qua công tác giám sát đã xác định có 133 dự án đầu tư đúng quy định, 04 dự án có vi phạm, đã kiến nghị trực tiếp và được các đơn vị được giám sát khắc phục 04 vụ việc; Ban TTND phối hợp giám sát các lĩnh vực khác 420 vụ trong đó: Quản lý trật tự xây dựng 213 vụ; Thực hiện dân chủ ở cơ sở là 168; quản lý đất đai là 31 vụ, lĩnh vực khác 8 vụ.
Đoàn kiểm tra Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiểm tra, giám sát Dự án thực hiện tại phường Ô Chợ Dừa
Kiến nghị với đoàn công tác, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đề nghị Thành phố quan tâm tăng kinh phí hoạt động hàng năm của Ban TTND, ban GSĐTCCĐ tối thiểu 30 triệu/ năm.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đánh giá cao và chúc mừng những kết quả xuất sắc quận Đống Đa đã đạt được. Để hoạt động TTND và giám sát đầu tư của cộng đồng, công tác hòa giải đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, đồng chí cũng mong rằng Mặt trận các cấp quận Đống Đa cần thường xuyên nắm bắt, đề xuất biện pháp giải quyết để giúp hoạt động TTND, giám sát của Mặt trận với các cơ quan có trách nhiệm vào “guồng” hơn. Từng phường cần căn cứ tình hình thực tiễn để chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, tập trung lựa chọn và cụ thể hóa bằng những nội dung giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với trách nhiệm của từng thành viên làm công tác TTND và GSĐTCCĐ... Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận kiến nghị đến HĐND -UBND Quận quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động và phụ cấp của công tác TTND và GSĐTCCĐ.
Ủy ban MTTQ quận Đống Đa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020