Thị xã Sơn Tây: Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ và triển khai nhiệm vụ năm học các nhà trường trên địa bàn thị xã

28/11/2023 - 05:08 PM
Từ ngày 24/11-27/11 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ; triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023 – 2024 đối với trườngTiểu học Lê Lợi, tiểu học Đường Lâm, THCS Thanh Mỹ và THCS Xuân Khanh trên địa bàn thị xã. Thành phần Đoàn giám sát có: Đồng chí Nguyễn Thị Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Trưởng đoàn; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo phòng giáo dục, phòng tài chính - kế hoạch; phòng y tế; phòng tư pháp thị xã.
Giám sát tại trường THCS Xuân Khanh
Qua giám sát cho thấy, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác giáo dục, đào tạo và công tác tuyển sinh năm học 2023-2024; cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo chung cho các hoạt động giáo dục; công tác dạy thêm học thêm…Về các khoản thu, các nhà trường đều thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết của HĐND thành phố và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. Cách thức tổ chức thu các khoản thu được tiến hành theo đúng trình tự. Các khoản thu đều được các nhà trường xây dựng dự toán cụ thể và được thu trong danh mục đã được Phòng GD&ĐT phê duyệt. Công tác quản lý tài chính đối với các khoản đã thu được chấp hành đúng quy định.Về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: các nhà trường có hồ sơ ký kết hợp đồng cung ứng thực phẩm; đơn vị cung cấp thực phẩm có giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận vệ sinh ATTP. Về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: Các trường có  khuân viên sạch sẽ, hàng tuần tổ chức vệ sinh định kỳ; phun hóa chất diệt muỗi theo quy định; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở nhà trường năm học 2022 – 2023; đầu năm học 2023 – 2024 được cấp ủy, Ban giám hiệu các nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nâng cao chất lượng dạy và học một cách toàn diện thể hiện dân chủ trong nội bộ nhà trường, dân chủ trong quan hệ với phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh, các cơ quan đơn vị liên quan.
Kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đề nghị cấp ủy, Ban giám hiệu các nhà trường quan tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc ban hành các quy chế; thực hiện các nội dung công khai theo quy định, tổ chức hội nghị cán bộ công chức ngay từ đầu năm học… Đối với việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường, các nhà trường tiếp tục thực hiện tốt việc phân loại học sinh và có hình thức, phương pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó tập trung đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh; đồng thời, nghiên cứu đưa ra các đề xuất, kiến nghị để việc dạy và học trong nhà trường tốt hơn; việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2023-2024 phải thu đúng theo quy định, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương./.
                                                            Thị xã Sơn Tây
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020