Quận Hoàn Kiếm tổng kết công tác Thanh tra nhân dân – Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2023

12/01/2024 - 03:28 PM
Chiều ngày 11/01/2024, tại hội trường 42 phố Nhà Chung, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng động năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Phú – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành quận; Trưởng ban, Phó ban TTND 18 phường và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác TTND, GSĐTCCĐ năm 2023.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Võ Hoàng Long - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày báo cáo kết quả hoạt động công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2023. Báo cáo đã khẳng định: Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn của cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp, hoạt động Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các phường đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng chức năng, quyền hạn quy định. Công tác Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã bám sát tình hình thực tế tại địa phương, tập trung vào những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, những dự án có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các tổ hòa giải tham gia giải quyết, hòa giải thành nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở. Do tác động tiêu cực của "hậu COVID-19" hoặc dự án chưa phù hợp với quy định chuyên ngành mới, cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư trong thời gian tới nên việc thi công một số công trình, dự án còn chậm, nhất là những dự án lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã được phê duyệt chủ trương đầu tư… ảnh hưởng đến hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hầu hết là cán bộ hưu trí, tuổi cao, sức khỏe có hạn lại kiêm nhiệm một số chức danh khác tại cơ sở nên có sự ảnh hưởng nhất định đến số lượng, chất lượng một số hoạt động.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cũng đề xuất, kiến nghị với UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn liên quan cùng chủ đầu tư, giám đốc các công trình dự án đầu tư công phối hợp chặt chẽ trong thực hiện chế độ thông tin, hội họp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công trình, dự án đối với MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại địa phương nơi triển khai công trình, dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật. Đề nghị UBND các phường tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; bố trí thêm nguồn kinh phí cho hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Mời đại diện lãnh đạo Ban TTND dự các buổi họp lãnh đạo phường chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân để nắm tình hình về hướng giải quyết vụ việc qua đó chủ động hơn trong công tác giám sát…
Phát biểu với hội nghị, đồng chí Lê Hồng Phú – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp hết sức quan trọng, thiết thực của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các phường vào thành tích chung của quận Hoàn Kiếm trong năm 2023, đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các phường cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quán triệt nội dung Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI; Luật MTTQ Việt Nam hiện hành; Luật Thanh tra năm 2022; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Đầu tư công và Nghị định số 29/2021/NĐ-CP; Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ “Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố” và văn bản của các cấp liên quan quy định về hoạt động của TTND, GSĐTCCĐ. Ban TTND hoạt động bám sát nội dung Nghị định số 159/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban TTND”. Thường xuyên củng cố kiện toàn Ban TTND phường; duy trì giao ban theo định kỳ; nghiêm chỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng văn bản theo quy định. Căn cứ vào các dự án, chương trình đầu tư tại cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường kịp thời ra quyết định thành lập Ban GSĐTCCĐ, tập trung giám sát đối với các công trình, dự án theo thông báo của UBND cùng cấp và các dự án đầu tư có nguồn vốn và công sức của cộng đồng, dự án sử dụng ngân sách cấp phường hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho cấp phường. Chọn cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TTND-GSĐTCCĐ do MTTQ cấp trên tổ chức theo đúng thành phần.
Tại hội nghị, 03 tập thể, 04 cá nhân được Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng Bằng khen; 18 tập thể, 36 cá nhân được Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tặng Giấy khen trong công tác TTND, GSĐTCCĐ năm 2023.
 
                                                                                            Bích Ngọc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020