Đoàn kiểm tra số 2 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội kiểm tra kết quả thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật tại quận Nam Từ Liêm.

25/08/2022 - 03:42 PM
Sáng ngày 24/8, Đoàn kiểm tra số 2 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội do đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại quận Nam Từ Liêm.
 
Đ/c Đàm Văn Huân-PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Trưởng Đoàn phát biểu và thống nhất phương pháp làm việc
Tiếp đoàn kiểm tra có đồng chí Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND Quận cùng đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, Công an, Hội Luật gia Quận và đại diện các phòng, ban, ngành đoàn thể thuộc quận có liên quan; Đại diện lãnh đạo UBND các phường.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Hiền-Trưởng Phòng Tư Pháp Quận cho biết, qua 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đa số người dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Quận hiểu được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của pháp luật, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn Quận. Cụ thể, 100% các nhiệm vụ, nội dung PBGDPL đều được UBND quận triển khai, thực hiện có hiệu quả, đạt các mục tiêu đã đề raCác cơ quan, đơn vị, phường đã nhận thức đúng đắn hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; Nhân lực cho PBGDPL thường xuyên được củng cố, kiện toàn từ Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên ở địa phương bảo đảm cả về số lượng và chất lượng để thực hiện việc tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả; Công tác PBGDPL được tổ chức với nhiều hình thức, đặc biệt là trong thời gian dịch COVID-19 đã có sự thay đổi trong công tác, với nhiều hình thức mới…
Tại buổi làm việc, các đồng chí thành viên trong Đoàn kiểm tra cũng như đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn thuộc Quận; đại diện lãnh đạo UBND các phường đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ những kết quả đạt được và một số tồn tại trong việc triển khai thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn quận...
Đ/c Trần Thanh Long-PCT UBND quận, Chủ tịch HĐPBGDPL quận tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra
Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đồng chí trong đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Thanh Long-Phó Chủ tịch UBND Quận thay mặt lãnh đạo UBND Quận xin tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra. Đồng thời, Quận sẽ chỉ đạo các ngành bổ sung kịp thời các nội dung theo góp ý của các đồng chí thành viên trong Đoàn.
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Luật PBGDPL của quận Nam Từ Liêm. Đồng chí đề nghị Quận cần làm rõ hơn các vấn đề về kinh phí phục vụ công tác PBGDPL; tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục hoàn thiện trong công tác PBGDPL trên địa bàn...
Ủy ban MTTQ quận Nam Từ Liêm

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020