Gia Lâm tổ chức giao ban công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng 9 tháng đầu năm 2018

13/09/2018 - 08:50 AM

Sáng ngày 11/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị giao ban hoạt động Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) 9 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018. Đồng chí Nguyễn Huy Hựu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện dự và chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án, Phòng Tài chính và kế hoạch huyện, các ông bà trưởng Ban TTND các xã, thị trấn.
Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban TTND các xã, thị trấn đã tổ chức 165 cuộc giám sát, phát hiện 52 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết 51/52 vụ; phối hợp giám sát 173 cuộc về công tác quản lý trật tự xây dựng, 97 cuộc giám sát về quản lý đất đai, 105 cuộc về thực hiện QCDC ở cơ sở. Qua hoạt động giám sát của TTND đã giúp cho UBND cùng cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tại địa phương, đã thu hồi được 194 m2 đất lấn chiếm của các hộ dân. Để phát huy có hiệu quả công tác phối hợp tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở, các tổ hòa giải thường xuyên được quan tâm kiện toàn, tham gia hòa giải thành 153/190 vụ phát sinh liên quan đến các mâu thuẫn nội bộ nhân dân, giải quyết đơn thư.
Bên cạnh đó, Ban GSĐTCCĐ xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 183 cuộc giám sát tại 118 công trình, dự án đầu tư tại địa phương. Thông qua hoạt động giám sát, đã phát hiện 15 công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm, kịp thời kiến nghị trực tiếp với chủ đầu tư và có văn bản đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết khắc phục 15/15 công trình, qua đó nâng cao chất lượng công trình, hạn chế tình trạng tiêu cực.
Thời gian tới, Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, Ban điều hành Đề án 02 – 212 tiếp tục rà soát, thực hiện các nội dung trọng tậm giám sát đảm bảo hiệu quả thiết thực. Trong đó, tập trung giám sát các công trình, dự án trong chương trình xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện quy chế dân chủ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, thực hiện luật phòng chống tham nhũng; đặc biệt tham gia giám sát nhận xét cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú; phối hợp tổng hợp số liệu báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, QĐ 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; chuẩn bị số liệu và phối hợp tổ chức thành công Đại hội MTTQ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020