Gia Lâm vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được gần 700 triệu đồng

20/04/2022 - 10:11 AM
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, ngày 08/3/2022, Ủy ban nhân dân – Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đã triển khai Công văn phát động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022.
Theo đó, các xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị lực lượng vũ trang,… đều tích cực tuyên truyền, vận động lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ngành, lực lượng vũ trang và địa phương. Hàng ngàn lượt phát thanh tuyên truyền ủng hộ quỹ trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, mọi tầng lớp nhân dân với tình cảm, trách nhiệm hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sau hơn 1 tháng triển khai, tính đến ngày 19/4/2022, toàn huyện đã thu được gần 700 triệu đồng ủng hộ vào Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022. Trong đó, có 570 triệu đồng được các xã, thị trấn tiếp nhận từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các xã và các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư; gần 130 triệu đồng được tiếp nhận từ Công đoàn cơ quan Huyện ủy – UBND huyện và một số đơn vị hiệp quản trên địa bàn huyện. Toàn bộ số tiền ủng hộ được tiếp nhận sẽ chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố theo quy định.
Theo kế hoạch, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục tiếp nhận ủng hộ Quỹ từ nay cho tới 31/5/2022 ./.
Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020