Huyện Thanh Oai kiểm tra công tác Mặt trận một số xã, thị trấn

29/10/2023 - 02:46 PM
Thực hiện kế hoạch số 29/KH-MTTQ-BTT, ngày 9/10/2023 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai về kiểm tra công tác Mặt trận 10 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023. Trong 2 ngày 26 - 27/10/2023, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai đã kiểm tra công tác Mặt trận 10 tháng đầu năm 2023 của 3 xã Liên Châu, Kim An và Thị trấn Kim Bài. Tham dự đoàn kiểm tra có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Thuỷ - UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn và các đồng chí trong Ban thường trực, cán bộ Mặt trận tổ quốc huyện. Về phía xã có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ông  (bà) trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư của các xã Liên Châu, Kim An và Thị trấn Kim Bài.
Qua kiểm tra cho thấy Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã ban hành khá đầy đủ hệ thống văn bản triển khai các nhiệm vụ về công tác Mặt trận năm 2023. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của thủ đô và đất nước. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh". Thực hiện tốt việc quản lý, thu, chi các loại quỹ các laoị quỹ 10 tháng đầu năm 2023. Thực hiện tốt Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thường xuyên tham gia góp ý tại các cuộc họp của Đảng ủy, ủy ban nhân dân.
Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy việc thực hiện công tác Mặt trận 10 tháng đầu năm 2023 của Mặt trận tổ quốc các xã được kiểm tra vẫn còn 1 số hạn chế như: Công tác nắm tình hình dư luận nhân dân có lúc chưa kịp thời, chưa tổ chức hội nghị phản biện xã hội, hoạt động của ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng chưa đạt hiệu quả cao, việc tuyên truyền trên hệ thống trang fanpage chưa được chú trọng.
Đoàn kiểm tra làm việc tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Kim An
Để thực hiện tốt công tác Mặt trận trong thời gian tới, phát biểu kết luận tại hội nghị Ông TrầnVăn Kiên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị trong thời gian tới Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã cần Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của thủ đô và đất nước. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh" và cuộc vận động "Vì người nghèo" năm 2023, triển khai tháng cao điểm vì người nghèo. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức hội nghị phản biện xã hội, tổ chức giám sát và phối hợp giám sát. Tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ trọng của thủ đô, đất nước, của huyện và địa phương. Trước mắt cần tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, gắn với kỷ niệm ngày truyền thống công tác Mặt trận,lựa chọn các khu dân để mời lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền Thành phố, huyện về dự và chung vui với nhân dân. Triển khai hệ thống các văn bản và nhân sự chuẩn bị Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đặc biệt tăng cường nắm tình hình dư luận nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền nhằm giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở để ổn định tình hình địa phương.
Nguyễn Thị Vinh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020