Giám sát thực hiện đề án “Tăng cường nguồn vốn vay giảm nghèo, hỗ trợ tạo việc làm bằng ngân sách quận Long Biên giai đoạn 2021-2026”

24/08/2022 - 03:39 PM
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-MTTQ-BTT ngày 19/7/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, trong các ngày (17 – 23/8/2022), Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường nguồn vốn vay giảm nghèo, hỗ trợ tạo việc làm bằng ngân sách quận Long Biên giai đoạn 2021-2026” tại Ngân hàng chính sách xã hội quận và các phường Ngọc Thụy, Cự Khối, Phúc Lợi.
Báo cáo với Đoàn giám sát, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) quận Long Biên Nguyễn Thanh Lâm cho biết, thực hiện Đề án “Tăng cường nguồn vốn vay giảm nghèo, hỗ trợ tạo việc làm bằng ngân sách quận Long Biên giai đoạn 2021-2026”, từ năm 2021 đến nay, nguồn vốn quận đã cho 368 người vay, số tiền 18.640 triệu đồng.Trong đó, có 05 thành viên hộ cận nghèo; 23 thành viên hộ thoát nghèo; 40 thành viên hộ gia đình chính sách, người có công và thân nhân; 25 lao động là người khuyết tật; 15 hộ gia đình sau cai nghiện; 30 lao động là thành viên hộ dùng chăn nuôi chuyển đổi ngành nghề; 230 lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19, thiếu vốn, thiếu việc làm. Đến nay, 100% hộ vay đều thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ gốc, không phát sinh nợ quá hạn, nguồn vốn luôn được bảo toàn. Việc triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021- 2026 đáp ứng với yêu cầu thực tế, đã và đang phát huy hiệu quả.“Tín dụng chính sách xã hội đã phát huy vai trò chủ động, trợ giúp các đối tượng, khi các lao động được vay vốn sẽ mạnh dạn sử dụng tiền vay vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trồng cây ăn quả... tạo việc làm để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội” 
Cũng theo Giám đốc NHCSXH quận Long Biên, dự kiến năm 2022 trên địa bàn quận có 182 lao động được vay vốn tạo việc làm, các hộ sử dụng vốn vay vào các mục đích như: trồng cây ăn quả, kinh doanh dịch vụ, bán hàng ăn uống, tạp hóa, sửa chữa cơ khí, điện tử, may mặc.... Để triển khai hiệu quả kế hoạch tín dụng chính sách năm 2022, NHCSXH quận Long Biên sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường; các phòng, ban, ngành đoàn thể quận rà soát đối tượng có nhu cầu, hướng dẫn hồ sơ, thẩm định giải ngân đúng đối tượng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hộ vay vốn, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.
Tại các phường có lãnh đạo UBND, chủ tịch MTTQ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị, tổ trưởng các tổ vay vốn và đi khảo sát thực tế một số hộ. Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu và báo cáo của đơn vị, các thành viên Đoàn giám sát cơ bản đánh giá cao công tác triển khai Đề án của NHCSXH quận Long Biên, các phường; các nguồn vốn vay giảm nghèo, hỗ trợ tạo việc làm đảm bảo đúng đối tượng; hồ sơ vay vốn thực hiện theo đúng quy định, lưu giữ đầy đủ, khoa học, chặt chẽ; đội ngũ cán bộ NHCSXH quận nhiệt tình, giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân;…
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên Vũ Thị Thành, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc kết luận buổi giám sát ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của NHCSXH quận, các phường trong việc triển khai nguồn vốn vay tín dụng chính sách cũng như công tác phục vụ giám sát. Đơn vị đã tích cực phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, đơn vị liên quan chủ động tham mưu HĐND, UBND quận ban hành các nghị quyết, kế hoạch để triển khai Đề án; công tác kiểm tra sau khi cho vay được đơn vị chú trọng thực hiện, các hộ vay vốn được nhận đủ tiền vay, sử dụng vốn vay đúng mục đích.
Trưởng đoàn giám sát Vũ Thị Thành cũng đánh giá cao việc xét duyệt hồ sơ và cho vay kịp thời đối với các đối tượng dừng chăn nuôi, chuyển đổi ngành nghề, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 của NHCSXH quận Long Biên. Điều này thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện của Quận ủy - HDND - UBND quận, sự vào cuộc tích cực của các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị quận, phường trong triển khai tín dụng chính sách.
Để người dân biết đến nguồn vốn vay giảm nghèo, hỗ trợ việc làm của quận, thay mặt Đoàn giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đề nghị NHCSXH quận Long Biên, các phường, các tổ vay vốn cần quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền, qua đó nâng cao vai trò chỉ đạo tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền trong đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc để kiến nghị, đề xuất với cấp trên mở rộng hơn đối tượng vay vốn;…
Ngô Thanh Xuân
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020