Huyện Thanh Oai giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ
29/05/2020 - 443 lượt xem
Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Kế hoạch của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội về giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.
Chi tiết
Huyện Quốc Oai giám sát thực hiện chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
28/05/2020 - 680 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 63 ngày 13/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN thành phố Hà Nội và Hướng dẫn số 27/HD-MTTW-BTT, ngày 28/4/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Chi tiết
Quận Hoàng Mai giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
28/05/2020 - 422 lượt xem
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai xây dựng và triển khai kế hoạch số 15/KH-MTTQ-BTT ngày 11/5/2020 về giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Ban hành quyết định số 11/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/5/2020 về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND phường năm 2020
28/05/2020 - 382 lượt xem
Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động năm 2020, các ngày 19/5, 27/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp với Viện kiểm sát quận Long Biên tiến hành kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND các phường: Giang Biên, Long Biên, Thượng Thanh.
Chi tiết
Huyện Quốc Oai tập huấn kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng
27/05/2020 - 1.407 lượt xem
Sáng 27/5/2020, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai phối hợp tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác Thanh tra nhân dân (TTND) và Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ0 năm 2020.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
22/05/2020 - 3.622 lượt xem
Ngày 22/5, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ đã tổ chức 2 Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại xã Quảng Bị, xã Thủy Xuân Tiên và thị trấn Xuân Mai.
Chi tiết
Quận Hoàn Kiếm triển khai kế hoạch tổ chức đoàn giám sát chuyên đề
21/05/2020 - 5.144 lượt xem
Nhằm triển khai thực hiện kịp thời hướng dẫn số 27/HD-MTTW-BTT ngày 28/4/2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc “Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” và Kế hoạch số 08/KH-MTTQ-BTT ngày 06/02/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về “Giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2020”.
Chi tiết
Sơn Tây triển khai kế hoạch giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.
21/05/2020 - 2.812 lượt xem
Chiều ngày 21/5 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.
Chi tiết
Quận Thanh Xuân giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn quận
21/05/2020 - 1.223 lượt xem
Thực hiện Hướng dẫn số 27/HD-MTTW-BTT, ngày 28/4/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì khảo sát xây nhà đại đoàn kết giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn
20/05/2020 - 359 lượt xem
Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Chi tiết
Lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng, đề án 02-212 năm 2020
20/05/2020 - 410 lượt xem
Sáng ngày 20/5/2020, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác Thanh tra nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ), đề án 02-212 năm 2020
Chi tiết
Quận Nam Từ Liêm triển khai Kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn
14/05/2020 - 2.632 lượt xem
Thực hiện Hướng dẫn số 27/HD-MTTW ngày 28/4/2020 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chiều ngày 13/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận.
Chi tiết
Quận Đống Đa giám sát đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các trường Mầm non và Tiểu học trên địa bàn quận.
13/05/2020 - 2.051 lượt xem
Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các trường đảm bảo môi trường học tập cho học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên trong nhà trường, sáng ngày 11/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức 03 đoàn giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 03 trường Mầm non và 03 trường Tiểu học trên địa bàn các phường Trung Tự, Láng Hạ, Văn Chương.
Chi tiết
Thị xã Sơn Tây giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại các trường học trên địa bàn.
12/05/2020 - 1 lượt xem
Sáng ngày 12/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Mầm non Sơn Ca, Tiểu học Trần Phú và Tiểu học Quang Trung. Tham gia đoàn giám sát gồm có: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo phòng Y tế, Phòng giáo dục, Trung tâm y tế, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã.
Chi tiết
Huyện Thanh Trì giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theoNghị quyết 42/NQ-CP
10/05/2020 - 393 lượt xem
Ngày 07/5/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì quyết định thành lập 2 đoàn giám sát do các đồng chí Nguyễn Thị Thắm và đồng chí PhạmVăn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì làm Trưởng đoàn để giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ trên địa bàn các xã.
Chi tiết
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020