Kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại quận Hà Đông

04/06/2020 - 04:59 PM
Sáng ngày 04/6/2020, Đoàn công tác số 03 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại quận Hà Đông. Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Phùng Đình Thảo – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP, Trưởng đoàn kiểm tra; Nguyễn Thanh Hải - UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; đại diện Hội LHPN, Hội Nông dân, Thành đoàn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Tiếp đoàn về phía quận có các đồng chí: Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đồng chí Phạm Thị Hòa - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịchThường trực UBND quận, phó ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận; đại diện lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội quận; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các Trưởng các đoàn thể phường Phú Lãm quận.  
Báo cáo tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Sơn Hải – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo kết quả công tác giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận đạt được một số kết quả như sau: Ngay sau khi nhận được Hướng dẫn số 27/HD-MTTW-BTT ngày 28/4/2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hà Đông đã báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy tại cuộc họp ngày 06/05/2020; ngày 07/05/2020  Ban Thường vụ Quận ủy đã ra Thông báo số 2238/TB-QU, trong đó có nội dung chỉ đạo Ủy ban MTTQ quận chủ trì triển khai công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 trên địa bàn Quận theo tinh thần Nghị Quyết 42 của Chính phủ. Việc giám sát công tác chi trả hỗ trợ nhóm đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng và người thuộc hộ cận nghèo được Ban thường trực Ủy ban MTTQ quận, phường và các đoàn thể chính trị của phường đã cử đại diện tham gia giám sát quá trình UBND các phường thực hiện chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng. Trong quá trình chi trả, tiếp tục phát hiện giảm 43 người so với các quyết định của UBND quận (do chết, không còn ở địa bàn, trùng danh sách giữ các đối tượng); đồng thời bổ sung thêm 09 người (gồm: 04 người có công đang nuôi dưỡng ở Trung tâm điều dưỡng Người có công số II Biên Giang; 02 người mới chuyển đến và 03 người bị sót). Như vậy, tổng số đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ 7.921 người, trong đó: người có công: 2.959 người; bảo trợ xã hội: 3.914 người; người thuộc hộ cận nghèo: 1.048 người. Kết quả giám sát cho thấy, chế độ hỗ trợ người ảnh hưởng do đại dịch COVID – 19 cho nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo được UBND các phường triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Việc rà soát, chi trả cho các đối tượng đảm bảo công khai, công bằng, chính xác, khách quan, đúng quy định, không trùng lặp; mọi ý kiến thắc mắc trong quá trình hỗ trợ chi trả được giải đáp thỏa đáng, không có bức xúc trong nhân dân.
Trong giám sát công tác rà soát, thu hồ sơ và xét duyệt hồ sơ hỗ trợ cho 05 nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh, Trưởng Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố phối hợp với chi hội trưởng các đoàn thể tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân trực tiếp tham gia giám sát việc rà soát, lập danh sách nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh, kết quả, tổng số hồ sơ đã thu tháng 4/2020 là: 5.562 hồ sơ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các phường thực hiện giám sát trực tiếp việc xét duyệt đối với những trường hợp đủ điều kiện, rõ đối tượng thông qua việc tham gia thành viên trong Hội đồng xét duyệt cấp phường theo quy định tại Quyết định 1955/QĐ-UBND của UBND Thành phố. Đến nay, một số phường đã tiến hành xét duyệt đối với những trường hợp đủ điều kiện, rõ đối tượng 704 trường hợp và sau khi xét duyệt đang thực hiện niêm yết theo quy định. Dự kiến thời gian chi trả đợt 1 vào ngày 05/6/2020, chi trả các phường: Vạn Phúc, Quang Trung, Phú La, Phúc La.
Tại hội nghị, đồng chí Trần Sơn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã giải trình, làm rõ các ý kiến của đoàn kiểm tra và báo cáo kết quả vận động ủng hộ, tiếp nhận và sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid - 19, trong thời gian qua, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 với tổng số tiền mặt là: 421.434.000 đồng; tiếp nhận hàng hóa gồm: 11.670 kg gạo, 1.000 chai nước rửa tay khô, 9.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận trao đổi, thống nhất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Quận chi toàn bộ số tiền và hàng hóa tiếp nhận được để hỗ trợ cho các tổ chức, đơn vị trực tiếp đang làm công tác phòng, chống dịch và các cá nhân là những người gặp khó khăn... do ảnh hưởng của dịch COVID – 19 trên địa bàn quận Hà Đông; hỗ trợ huyện Mê Linh trang thiết bị y tế phòng chống dịch: 80.000.000đ. Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 với tổng số tiền mặt là: 1.470.699.000 đồng; tiếp nhận hàng hóa gồm: 22.405 kg gạo, 2.581 chai nước rửa tay khô, 19.658 chiếc khẩu trang và 1.267 thùng mỳ. Toàn bộ số tiền và hàng hóa tiêp nhận các phường hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức, đơn vị trực tiếp đang làm công tác phòng, chống dịch; các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã trích từ quỹ Cứu trợ tổng số tiền trên 600 triệu đồng hỗ trợ tặng quà cho 389 hộ cận nghèo và 347 hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19. Mỗi suất quà gồm: 10kg gạo, 01 thùng mì, 01 thùng phở, 01 chai dầu ăn, 01 chai nước mắm…
Đồng chí Phùng Đình Thảo – Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Thành phố, trưởng đoàn kiểm tra kết luận kết luận tại hội nghị.
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phùng Đình Thảo – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao công tác triển khai và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ của quận. Công tác giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Hà Đông luôn đảm bảo kịp thời, đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng COVID - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. Trong quá trình giám sát đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quvền. Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát đã phát huy vai trò giám sát trực tiếp của người dân ở địa bàn khu dân cư; nêu cao trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận, phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên để triển khai hiệu quả công tác giám sát. Đồng thời, luôn bảo đảm tính khách quan, công tâm, trách nhiệm. Thông qua giám sát việc rà soát, lập, thẩm định danh sách các đối tượng thuộc diện hỗ trợ cơ bản bảo đảm đúng nguyên tắc mỗi người chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất và hỗ trợ đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch; thực hiện niêm yết, công khai danh sách hỗ trợ; mọi ý kiến thắc mắc trong quá trình hỗ trợ chi trả được giải đáp kịp thời, thỏa đáng, không có bức xúc trong nhân dân. Với những kết quả đạt được, đã tạo sự phấn khởi và tin tưởng của nhân dân  trên địa bàn quận vào các gói hỗ trợ của Chính phủ bước đầu đã được triển khai hiệu quả đến các hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, lao động mất việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, góp phần ổn định đời sống người dân. Đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất của quận và phường tại buổi kiểm tra, giám sát sẽ tổng hợp, đánh giá và kiến nghị với lãnh đạo Thành phố để tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủtrên địa bàn quận Hà Đông./.
Huy Thành - MTTQ Hà Đông

Các tin tức khác

Phát huy vai trò thanh tra nhân dân

10/09/2022 - 60 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020