Vận động xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đến hết năm 2025

Sáng 13-4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029 chính thức khai mạc với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”.

Nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận huyện Đan Phượng là xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền trong mọi công việc.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Phúc Thọ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng 10/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chương Mỹ: Hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn huyện Chương Mỹ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua sôi nổi trong đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhằm tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Huyện Quốc Oai đồng loạt khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2024

Sáng ngày 03/4/2024, sau khi kết thúc chương trình trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở do Thành phố và huyện tổ chức tại UBND huyện Quốc Oai.

Hội nghị phản biện xã hội về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công của quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025.

Chiều ngày 01/4/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công của quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025.

Quận Đống Đa: Công tác chỉ đạo Đại hội sâu sát, bài bản, bảo đảm yêu cầu nội dung và tiến độ đề ra

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố về công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã tham mưu với Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Thông tri số 11-TT/QU ngày 20/7/2023 về việc “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các phường và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Đống Đa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029”.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029 chính thức khai mạc với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”.

Nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận huyện Đan Phượng là xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền trong mọi công việc.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Phúc Thọ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng 10/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chương Mỹ: Hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn huyện Chương Mỹ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua sôi nổi trong đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhằm tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Huyện Quốc Oai đồng loạt khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2024

Sáng ngày 03/4/2024, sau khi kết thúc chương trình trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở do Thành phố và huyện tổ chức tại UBND huyện Quốc Oai.

Hội nghị phản biện xã hội về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công của quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025.

Chiều ngày 01/4/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công của quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025.

Quận Đống Đa: Công tác chỉ đạo Đại hội sâu sát, bài bản, bảo đảm yêu cầu nội dung và tiến độ đề ra

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố về công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã tham mưu với Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Thông tri số 11-TT/QU ngày 20/7/2023 về việc “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các phường và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Đống Đa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029”.
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020