VNPT Hà Nội: Tập trung phát triển các dịch vụ đa dạng, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khách hàng

11/04/2023 - 09:20 PM

Chiều 11/4, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã dự hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XV, Đảng bộ VNPT Hà Nội và định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025.  


Các đại biểu dự hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ VNPT Hà Nội


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lương Cao Chí, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Hà Nội cho biết, giai đoạn 2020-2022, do ảnh hưởng từ tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Đối với VNPT Hà Nội, môi trường kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin có sự cạnh tranh quyết liệt; yêu cầu của khách hàng ngày càng cao; thị phần thuê bao băng rộng cố định có tốc độ tăng trưởng đạt tỷ lệ thấp; các dịch vụ công nghệ thông tin chưa đạt được kỳ vọng… Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, việc triển khai nhiệm vụ công tác giai đoạn 2020-2022 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, VNPT Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống. Nhất là trong giai đoạn chống dịch Covid-19, đơn vị đã trực tiếp tham gia các chương trình của Thành phố trong đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo đời sống an toàn và việc làm, thu nhập cho người lao động… 
 
Đồng chí Lương Cao Chí, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ VNPT Hà Nội đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Quy mô sản xuất kinh doanh ổn định và từng bước mở rộng, vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách, việc làm của người lao động được đảm bảo. Thu nhập và đời sống tinh thần của người lao động được giữ vững và cải thiện. Cụ thể, chênh lệch thu chi địa bàn năm 2021 đạt 706,44 tỷ đồng, bằng 101,59% kế hoạch; năm 2022 đạt 572,113 tỷ đồng, bằng 120,94% kế hoạch - hoàn thành kế hoạch đề ra.
 
Đã hoàn thành chỉ tiêu “Thu nhập bình quân người lao động trên địa bàn tăng từ 3-5%/năm” (tính cả 2 đơn vị: VNPT Hà Nội và Trung tâm kinh doanh VNPT-Hà Nội mức tăng trung bình là 3,55%/năm). Tỷ lệ phủ sóng di động 3G/4G Vinaphone hiện đạt 100% tại các khu vực dân cư, hoàn thành kế hoạch (đạt 99,98%).
 
Năm 2022, tỷ lệ hài lòng của khách hàng sau lắp đặt và sau sửa chữa đạt 99,41%, hoàn thành kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin: năm 2020 đạt 237,258 tỷ đồng; năm 2021: đạt 283 tỷ đồng; năm 2022: đạt 515,803 tỷ đồng, bằng 12,45% tổng doanh thu. Như vậy, chỉ tiêu “phấn đấu đến hết năm 2025, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin dịch vụ công nghệ thông tin chiếm 25% tổng doanh thu trên địa bàn” tính đến hết năm 2022, đã hoàn thành được 50%.

Đảng ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng. Nửa nhiệm kỳ, Đảng ủy VNPT Hà Nội đã kết nạp được 116 đảng viên mới, bằng 58% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng; chủ động đề ra giải pháp để thực hiện thành công các chương trình công tác, các chương trình hành động của Đảng ủy đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

Công đoàn cơ quan đã làm tốt công tác an sinh xã hội, như ủng hộ hơn 2 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ 2.310 máy tính bảng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”; thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình cán bộ công nhân viên mắc bệnh hiểm nghèo; thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và các hoạt động từ thiện xã hội…
 
Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, Đảng bộ VNPT Hà Nội
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết việc sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ là cơ hội để nhận diện những khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ.
 
Đồng tình với những kết quả tích cực nửa nhiệm kỳ đầu trên các lĩnh vực VNPT Hà Nội đã đạt được, như: tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dân chủ, khoa học, sát thực tiễn có sự phân công, phân cấp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, trong đó, xác định rõ trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, người đứng cấp cấp ủy và doanh nghiệp; tập trung đồng bộ công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý… Cùng với đó, VNPT Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; hoàn thiện cơ chế chính sách mô hình quản trị, đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, nâng cao cơ hội cạnh tranh; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Đặc biệt, đã bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại đơn vị. Các chỉ tiêu thu chi các năm vượt kế hoạch; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Thành phố.
 
Chỉ ra những hạn chế, khó khăn, bất cập và một số chỉ tiêu chưa hoàn thành đã được Đảng bộ VNPT Hà Nội thẳng thẳn chỉ ra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ VNPT Hà Nội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, 10 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa, các nhiệm vụ trọng tâm Thành phố đã triển khai; các nghị quyết chuyên đề mới của Trung ương, Thành ủy Hà Nội liên quan trực tiếp tới sự phát triển của Thủ đô, gắn với đó là 3 khâu đột phá đã xác định trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ VNPT Hà Nội, có sự lồng ghép, kết hợp chặt chẽ chứ không phân tách độc lập.
 
Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của Đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp để xây dựng quy chế hoạt động, chương trình hành động phù hợp với quy định mới.
 
Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng yêu cầu nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng của doanh nghiệp Nhà nước; tích cực, chủ động tham gia đúng, đầy đủ, triệt để quan điểm lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các Nghị quyết của Bộ chính trị, các Nghị quyết của Thành ủy liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh, tham gia mạng lưới Thành phố sáng tạo, toàn cầu, đều có những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đơn vị đang đảm nhiệm.
 
Cùng với đó, phân tích mô hình tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu qủa bộ máy; xây dựng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng bền vững; nâng cao chất lượng cạnh tranh; đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động; tập trung phát triển các dịch vụ mới, dịch vụ tích hợp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ đa dạng, chất lượng cao.
 
Đặc biệt, phát huy vai trò giám sát của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong đơn vị đối với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị theo đúng quy định của Trung ương thiết thực, hiệu quả. 

Theo nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Hầ Nội

Các tin tức khác

Về thuật ngữ “đoàn kết”

04/11/2022 - 6.077 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020