Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác xử lý đơn thư, công tác giám sát phản biện xã hội tại thị xã Sơn Tây

15/12/2023 - 04:57 PM
Sáng ngày 15/12/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác tiếp dân; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; công tác giám sát phản biện xã hội cho hơn 100 cán bộ Mặt trận các cấp thị xã và thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường trên địa bàn thị xã Sơn Tây.
Toàn cảnh lớp tập huấn
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao đổi các nội dung cơ bản trong công tác tiếp dân; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; công tác giám sát phản biện xã hội. Trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm, thái độ tiếp công dân; quy trình xử lý đơn thư; quản lý, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức. Trong công tác giám sát, phản biện xã hội cần quan tâm đến việc chuẩn bị, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phải cụ thể, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn; nội dung giám sát, phản biện tập trung vào những vấn đề bức thiết, các vụ việc đang được dư luận xã hội quan tâm và gắn chặt với nhu cầu, quyền lợi chính đáng, thiết thực của đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn; phát huy hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn.
Sơn Tây

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020