Bài phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại nghị Tổng kết công tác đối ngoại Nhân dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

10/02/2023 - 08:39 AM
Sáng ngày 16/01/2023, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại Nhân dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đã dự và chỉ đạo Hội nghị. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương.
Thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan và toàn thể Hội nghị.
Tôi rất vui mừng tới dự Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại Nhân dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trước hết, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đồng chí tham dự Hội nghị và lực lượng làm công tác đối ngoại Nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Thưa các đồng chí,
Năm 2022, chúng ta đã chứng kiến thế giới trải qua những biến động to lớn, diễn biến nhanh, phức tạp, tác động đa chiều đến cục diện thế giới, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức toàn diện cho các nước trên thế giới. Mặc dù Đại dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, thế giới chuyển sang giai đoạn phục hồi và phát triển, song vẫn phải đối mặt rất nhiều thách thức to lớn, nổi bật là cạnh tranh chiến lược nước lớn, xung đột tiếp tục gia tăng, một số điểm nóng diễn biến phức tạp hơn; các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp. Cuộc xung đột Nga - Ukraina tác động tiêu cực về nhiều mặt đối với toàn thế giới. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á tiếp tục chịu tác động của cạnh tranh chiến lược nước lớn. Vấn đề dân chủ, nhân quyền được các nước phương Tây đẩy mạnh, gây sức ép trong quan hệ với nhiều nước.
Trong bối cảnh đó, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chính trị - an ninh tiếp tục được giữ vững. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt mức tương đối cao, Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Trong năm qua, công tác đối ngoại đã tiếp tục bám sát đường lối đối ngoại và các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII đề ra. Nền Ngoại giao Việt Nam với Ba trụ cột: Đối ngoại đảng, Ngoại giao nhà nước và Đối ngoại Nhân dân đã phát huy tích cực, cơ bản ứng phó kịp thời, linh hoạt với môi trường đối ngoại biến động nhanh và phức tạp; tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò tiên phong của mình, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; huy động nguồn lực phục vụ phát triển đất nước; nâng cao tiềm lực, vai trò, vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.
Góp phần quan trọng vào các thành tựu nói trên có sự nỗ lực, bền bỉ, tích cực của công tác đối ngoại nhân dân. Báo cáo tổng kết của Ban Đối ngoại Trung ương và các tham luận tại Hội nghị hôm nay đã thể hiện sinh động tình hình, kết quả và đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức Nhân dân trong công tác đối ngoại chung của cả nước.
Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, cũng là năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 06/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới. Chúng ta vui mừng nhận thấy, công tác đối ngoại Nhân dân đã đạt được ở một số kết quả nổi bật:
Thứ nhất các hoạt động đối ngoại Nhân dân song phương đã góp phần củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị, tăng cường đoàn kết quốc tế, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa nước ta với các nước và các đối tác. Điển hình là các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, cùng với những hoạt động phong phú, đa dạng với Nhân dân các nước ASEAN, các nước lớn, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống khác
Thứ hai hoạt động đối ngoại Nhân dân đa phương được triển khai tích cực, hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực mà các tổ chức Nhân dân Việt Nam đang tham gia, qua đó thực hiện nhiệm vụ vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, vận động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đóng góp tích cực cho các hoạt động chung của Nhân dân khu vực và thế giới vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
Thứ ba là đối ngoại Nhân dân cũng tiếp tục góp phần tích cực trong công tác thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục vận động, gắn kết đồng bào ta ở nước ngoài tham gia các phong trào, hoạt động đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thứ tư là sự phối hợp giữa Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, quản lý hoạt động đối ngoại Nhân dân được đẩy mạnh, góp phần gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với đối ngoại Nhân dân.
Thứ năm là công tác đối ngoại Nhân dân nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ở Trung ương, các địa phương và nhiều bộ, ngành, tổ chức Nhân dân. Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại Nhân dân, nhất là việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Bí thư về đối ngoại Nhân dân.
Có thể đánh giá trong năm đầu tiên triển khai Chỉ thị 12 của Ban Bí thư, công tác đối ngoại Nhân dân đã được quan tâm nâng tầm, từ nhận thức, đến công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, cũng như công tác phối hợp và tổ chức thực hiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm đối ngoại Nhân dân cũng được chú trọng, bước đầu đạt kết quả đáng ghi nhận. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức Nhân dân đã tiếp tục phát huy phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại Nhân dân, đóng góp tích cực vào kết quả chung trong công tác đối ngoại của đất nước.
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức Nhân dân, cũng như Ban Đối ngoại Trung ương và các bộ, ban ngành liên quan về những kết quả đã đạt được trong công tác đối ngoại Nhân dân trong năm 2022!
Thưa các đồng chí,
Tôi đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương cùng với Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp những đề xuất, kiển nghị tại Hội nghị này, nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết hoặc tham mưu với Lãnh đạo xem xét theo thẩm quyền.
Thưa các đồng chí,
Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác đối ngoại Nhân dân cần tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng cùng với Chỉ thị 12. Đối ngoại Nhân dân cần phát huy mạnh mẽ vai trò trụ cột trong xây dựng, củng cố nền tảng hữu nghị, nền tảng xã hội, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với Nhân dân các nước láng giềng, bạn bè truyền thống góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, đặc biệt là với các nước lớn, các đối tác quan trọng khác; nâng tầm, nâng cao hiệu quả đối ngoại đa phương, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc.
Cùng với các phương hướng công tác Đối ngoại Nhân dân mà các đồng chí đã nêu trong Báo cáo tổng kết và Hội nghị đã thảo luận, tôi đề nghị chúng ta lưu ý một số điểm sau:
1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại Nhân dân – một trong ba trụ cột đối ngoại, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại. Công tác đối ngoại Nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Nhân dân là gốc, là chủ thể và là động lực mạnh mẽ nhất của đối ngoại Nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần công cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
2. Tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, với phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến", "chủ động linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, bảo đảm phối hợp tổng thể, chặt chẽ, đồng bộ giữa các trụ cột đối ngoại. Tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức Nhân dân quan tâm góp phần cùng với các cơ quan chức năng làm tốt hơn công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược phục vụ đối ngoại, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển quan hệ đối tác; nghiên cứu đánh giá các xu hướng, phong trào, hoạt động của các đối tác, trước hết là ở các nước láng giềng, các nước lớn và các đối tác quan trọng khác để góp phần tham mưu, đề xuất cách thức ứng xử, tham gia, hợp tác phù hợp; tiếp tục làm tốt công tác thông tin đối ngoại và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung, hiệu quả của Nhà nước đối với công tác đối ngoại Nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột đối ngoại. Đối ngoại Nhân dân được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Cho đến nay, Đảng ta đã ban hành 3 Chỉ thị về công tác đối ngoại Nhân dân và gần đây nhất là Chỉ thị 12. Tôi đề nghị các cấp ủy quan tâm, đẩy mạnh việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị rất quan trọng này. Việc thực hiện cần thiết thực, sát với đặc điểm tình hình, với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, mỗi bộ, ngành và địa phương. Các bộ, ngành liên quan cần quan tâm thể chế hóa Chỉ thị 12 và các văn bản chỉ đạo của Đảng liên quan đối ngoại Nhân dân; rà soát, đánh giá, bổ sung điều chỉnh các cơ chế chỉ đạo, các văn bản pháp luật; tăng cường đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối ngoại Nhân dân gắn với đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị.
Bên cạnh đó, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội và các bộ, ban, ngành liên quan cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa, để nâng tầm công tác đối ngoại Nhân dân, bảo đảm hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân, nâng cao sức mạnh tổng hợp của các trụ cột đối ngoại.
4. Quan tâm đổi mới, củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đối ngoại Nhân dân. Bộ Ngoại giao cần tiếp tục phối hợp với Ban Đối ngoại và Liên hiệp hữu nghị triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đối ngoại Nhân dân, gắn với thực tiễn và yêu cầu công tác đối ngoại Nhân dân thời gian tới. Đề nghị lãnh đạo các đoàn thể và tổ chức Nhân dân quan tâm đầu tư thời gian và nguồn lực phù hợp, thỏa đáng cho công tác đối ngoại Nhân dân, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ để đáp ứng nhu cầu công tác nói chung, công tác đối ngoại Nhân dân nói riêng trong tình mới.
Thưa các đồng chí,
Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022, tôi tin tưởng chắc chắn rằng các đồng chí sẽ tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ năm 2023, cụ thể hóa Chỉ thị 12 vào thực tiễn công tác đối ngoại của cơ quan, tổ chức mình, góp phần cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nâng cao hơn nữa sức mạnh tổng hợp, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế.
Nhân dịp năm mới 2023 và Xuân Quý Mão đang đến, một lần nữa tôi thân ái gửi tới các đồng chí và qua các đồng chí gửi tới các gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Trân trọng cảm ơn các đồng chí

Các tin tức khác

Về thuật ngữ “đoàn kết”

04/11/2022 - 5.301 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020