Quận Đống Đa tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023

26/05/2023 - 02:24 PM
Sáng ngày 26/5/2023, tại Hội trường tầng 3 trụ sở MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận Đống Đa, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Thanh Tùng - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận;  Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Võ Hồng Vinh - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Nguyễn Hoàng Giáp - QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Trưởng các ngành, đoàn thể thuộc quận; đại diện lãnh đạo, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 21phường; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Trong 20 năm qua, 100% các địa bàn dân cư triển khai công tác triển khai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều hình thức đa dạng như: tổ chức tại từng địa bàn, tổ chức liên địa bàn, tổ chức chung toàn phường, với nhiều hoạt động phong phú: văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi, hội diễn, giới thiệu sản phẩm hàng Việt, bữa cơm “Đại đoàn kết”, sinh hoạt văn hóa cộng đồng; tổ chức các hoạt động, thực hiện văn minh đô thị, bảo vệ môi trường; Tổ chức tọa đàm, trao đổi, phát huy sáng kiến của Nhân dân về xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng tổ dân phố văn minh, văn hóa... Tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu, cá nhân tiêu biểu, học sinh có thành tích cao trong học tập tại địa bàn dân cư, tổ dân phố. Đã có 22.619 lượt tập thể, 49.573 lượt gia đình, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được biểu dương, khen thưởng tại Ngày hội. Tỷ lệ văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Đến năm 2022, tỷ lệ “Tổ dân phố văn hóa” đạt 92,1%, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” đạt 93%. Thực hiện văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tỷ lệ hỏa táng ngày càng cao; các đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, văn minh. Hoạt động lễ hội, lễ trọng của tôn giáo được tổ chức trang trọng, tiết kiệm phù hợp phong tục truyền thống, không có hoạt động mê tín dị đoan. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm với 21/21 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác giáo dục đào tạo đạt được nhiều kết quả nổi bật, các đoàn học sinh tham dự các kỳ thi quốc tế và quốc gia đều đạt giải cao, thứ hạng giáo dục đào tạo của quận vươn lên. Công tác vận động các loại Quỹ như: Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” luôn đứng đầu toàn Thành phố; quỹ “Vì người nghèo” , quỹ “Cứu trợ” luôn nhận được sự ủng hộ của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn quận, làm tốt công tác an sinh xã hội. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các cấp, ngành phối hợp triển khai thực hiện hết sức hiệu quả, phát huy vai trò các tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở. ..
Hội nghị đã có 02 ý kiến tham luận  nêu bật những kết quả thực hiện trong 20 năm qua; Từ thực tiễn triển khai công tác triển khai và thực hiện tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc qua đó đã phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận, động viên tinh thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức (nhất là trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19), chung sức cùng chính quyền các cấp tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở…nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào; tham luận cũng nêu ra những bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới…
 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong 20 năm của MTTQ Việt Nam các cấp Quận. Để tiếp nối thành công này, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và Nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, nhất là tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cùng Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW7 về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, về công tác dân tộc, tôn giáo trong các tổ chức thành viên của Mặt trận để từ đó thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia Ngày hội; Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước...chủ động, đổi mới linh hoạt các hoạt động Ngày hội phù hợp với thực tiễn từng địa bàn, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong việc tổ chức Ngày hội; phát huy vai trò tự quản trong mỗi cộng đồng dân cư; tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên cùng vào cuộc chuẩn bị tích cực, chu đáo để Ngày hội thực sự là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao khen thưởng tại hội nghị
 Từ những kết quả đạt được, quận có 6 tập thể và 6 cá nhân được Thành ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng Bằng khen; 29 tập thể được UBND quận khen thưởng; 19 tập thể và 21 cá nhân được Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khen thưởng.
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020