Hoài Đức triển khai tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân và vận động quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020

17/02/2020 - 09:43 AM
Chiều 17/2, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai kế hoạch liên tịch của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và kế hoạch vận động quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Trung - UVTV Huyện ủy; Nguyễn Trung Thuận - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, lãnh đạo một số ngành, đoàn thể huyện.
Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2020 được tiến hành từ thôn, làng, khu dân cư tới xã, thị trấn. Chủ đề chính bàn về các giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân cũng như các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn liền với tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thủ đô. Hội nghị ở thôn, làng, cụm dân cư sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019; kết quả thực hiện tự quản, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh ở cộng đồng dân cư, bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2020.
 
Trên cơ sở tổng hợp kết quả tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân ở thôn, làng, những nội dung cơ bản nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, những nội dung cụ thể cần giải quyết tại địa phương, hội nghị đại biểu nhân dân ở xã, thị trấn sẽ đề ra chương trình, kế hoạch xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về chương trình, biện pháp cụ thể thực hiện năm 2020, tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua thực hiện phong trào ở cơ sở bằng những việc làm thiết thực. Theo kế hoạch, Hội nghị Đại biểu nhân dân ở thôn, xóm, cụm dân cư được tổ chức từ ngày 21/02 đến ngày 20/03/2020, cấp xã tiến hành từ ngày 16/3 đến ngày 31/3/2020. Toàn huyện hoàn thành việc tổng hợp kết quả thực hiện trước ngày 05/4/2020.
 
Về cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020 được huyện triển khai trên địa bàn 12/02-30/3/2020. Mức vận động đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện ủng hộ tối thiểu 50.000 đồng trở lên; các trường học tiết kiệm chi ủng hộ 1 triệu đồng trở lên; vận động các danh nghiệp, Ban quản lý các dự án đang triẻn khai trên địa bàn huyện ủng hộ từ 5 triệu đồng trở lên; các hộ dân ủng hộ tối thiểu 20.000 đồng trở lên. Số tiền vận động đượ ở các xã, thị trấn, cá tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc với tư cách cá nhân đề nghị gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện qua số tài khoản 3761.0.9072799.91059 tại kho bạc Nhà nước Hoài Đức.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Trung-UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phát huy dân chủ, ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong cộng đồng dân cư tham gia bàn bạc, th
ực hiện quy định về xây dựng nếp sống văn hóa, hành vo ứng xử văn minh, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm tăng cường an ninh, an toàn trật tự đô thị, trật tự nông thôn, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội…; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong cộng đồng dân cư; xây dựng khu dân cư phát triển toàn diện, bền vững. Đồng chí phó Chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể để tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân tại thôn, xã cho phù hợp; cần chú ý đến yếu tố đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch viêm phổi do vi-rút Covid-19.
Đồng chí Nguyễn Thế Hạ-UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giải đáp một số ý kiến của cơ sở
Nhấn mạnh ý nghĩa và hiệu quả của việc vận động ủng hộ và sử dụng quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện mong muốn MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tuyên truyên, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy trách nhiệm, thể hiện tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và quân dân thủ đô hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân và dân biển đảo Trường Sa đang ngày đêm bảo vệ biển đảo, giữ gìn bình yên và chủ quyền biển đảo Việt Nam./.
 Kim Liên

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020