Huyện Ba Vì kiểm tra công tác tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn 9 tháng đầu năm 2022

11/10/2022 - 09:06 AM
Sáng ngày 07/10, Đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì do đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Lĩnh về công tác tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã năm 2022. Dự buổi kiểm tra có các đồng chí: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Phùng Hữu Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Phùng Tiến Khánh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và 11 Trưởng ban công tác Mặt trận thôn.
Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Thị Toan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Lĩnh đã báo cáo kết quả công tác tổ chức từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2022: Về cơ cấu tổ chức bộ máy, sau khi thực hiện Đề án 06, 07 của Thành ủy và Huyện ủy Ba Vì, tổng số ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hiện nay có 33 vị, trong đó: Ban Thường trực có 05 vị (1 Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch và 3 UVTT). Có 1 Ban tư vấn Dân chủ pháp luật gồm 7 thành viên; 01 Ban Thanh tra nhân dân với 11 thành viên và 9 tháng đầu năm đã thành lập 7 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) với 47 thành viên thực hiện giám sát 7 công trình trên địa bàn. Về đánh giá kết quả việc thực hiện Bí thư chí bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận: Về thuận lợi, với vai trò vừa là người lãnh đạo, đề ra chủ trương, vừa là người trực tiếp chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người dân ở khu dân cư tham gia thực hiện, sẽ thuận lợi trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện, tránh tình trạng không thống nhất trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở; tinh gọn bộ máy. Về khó khăn: Một số địa bàn thôn rộng, dân cư đông, nên việc điều hành, nắm bắt vụ việc còn chưa kịp thời; phụ cấp còn thấp nên việc hoạt động và thu hút nhân lực tham gia còn hạn chế; nhiệm kỳ Đại hội chi bộ và Trưởng Ban công tác Mặt trận không cùng thời điểm nên khó sắp xếp nhân sự.
Về Kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2022:  Ngay từ đầu năm, bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên và thực tiễn yêu cầu công tác Mặt trận trên địa bàn; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ động xây dựng và triển khai các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Phát huy vai trò của MTTQ trong tập hợp, huy động Nhân dân tham gia hiệu quả các Cuộc vận động, phong trào Thi đua yêu nước. Thực hiện các phong trào thi đua, MTTQ Việt Nam xã đã triển khai các phong trào thi đua với từng nội dung, tiêu chí cụ thể. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; đã triển khai phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” sâu rộng tới toàn thể Nhân dân trong các thôn và đã thu hút được đông đảo bà con Nhân dân tham gia, có trên 500 lượt người tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, có 1.200 câu xanh và hoa các loại được trồng mới, huy động phối hợp với các đơn vị đóng trên địa bàn trên 3.000 ngày công lao động vệ sinh môi trường. Tích cực vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; 9 tháng đầu năm trên địa bàn xã có 50 đám cưới, 46 đám tang trong đó có 34 đám thực hiện hỏa táng (đạt 74 %). Bên cạnh đó, MTTQ xã đã tổ chức tốt Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2022 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; vận động các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam"; các hoạt động giám sát của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ MTTQ tham gia công tác bầu cử trưởng thôn; hoạt động giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 được cấp ủy, chính quyền ghi nhận... Thông qua các hoạt động trên, MTTQ đã phát huy được vai trò của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.
Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã phát biểu ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm của MTTQ Việt Nam xã Cẩm Lĩnh, đã đề nghị MTTQ xã báo cáo, làm rõ một số nội dung mà đoàn quan tâm.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Hữu Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã trân trọng tiếp thu toàn bộ các ý kiến của Đoàn kiểm tra. Đồng chí khẳng định, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần có những giải pháp quyết liệt hơn để thực hiện hiệu quả, có chất lượng hơn trong công tác Mặt trận cũng như các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các hoạt động, công tác cán bộ cho công tác Mặt trận.
Đồng chí đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục rà soát các nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới cuối năm, các chỉ tiêu nhiệm kỳ để có lộ trình thực hiện cụ thể. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng cần đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức hoạt động, bám sát chức năng Mặt trận, Điều lệ MTTQ. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cần lựa chọn nội dung hoạt động, không dàn trải. Quan tâm phát huy vai trò của Mặt trận trong giám sát, phát huy dân chủ ở cơ sở thông qua Ban Thanh tra Nhân dân, góp phần nâng cao quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phòng trào thi đua, các cuộc vận động, tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp vừa hồng, vừa chuyên./.
Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020