Huyện Đông Anh giám sát việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện Quyết định, Kết luận có hiệu lực pháp luật

24/09/2019 - 02:07 PM
Thực hiện Chương trình số 02 /CTr-MTTQ ngày 20/02/2017 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc giám sát công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn huyện Đông Anh, trong 02 ngày 19, 20/9/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiến hành giám sát đối với Đảng ủy, UBND các xã: Vân Nội, Việt Hùng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và thực hiện các Quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật.
Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Đỗ Ngọc Bích – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn; các đồng chí đại diện các phòng, ban, đoàn thể huyện; các đồng chí trong Ban tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Đ/c Đỗ Ngọc Bích – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu kết luận buổi giám sát
Báo cáo với Đoàn giám sát, trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, xã Việt Hùng đã tiếp được 91 lượt 94 công dân, trong đó lãnh đạo xã trực tiếp tiếp 10 lượt công dân. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh được tiếp nhận, phân loại và giải quyết theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Tổng số đơn xã tiếp nhận từ năm 2018 đến nay là 53 đơn, chủ yếu liên quan đến các vụ việc về lĩnh vực đất đai. Hiện xã đã giải quyết xong, không để tình trạng đơn thư tồn đọng, trong đó đã hòa giải thành công 19 vụ việc.  
Thành viên Đoàn giám sát bộ phận một cửa UBND xã Vân Nội
Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ghi nhận, đánh giá cao việc phân công, tổ chức lịch trực tiếp công dân cùng công tác hòa giải các vụ việc của UBND xã Việt Hùng. Bên cạnh đó, Đoàn cũng yêu cầu xã tiếp tục nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân và tổ chức đối thoại với nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết của người dân trên địa bàn dưới nhiều hình thức. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng để hạn chế đơn thư từ người dân. Bố trí phòng tiếp công dân khang trang, sạch đẹp; cán bộ tiếp công dân phải niềm nở, hiểu biết sâu về pháp luật, tạo cho người dân sự hài lòng khi đến làm việc. Đồng thời, nâng cao vai trò của MTTQ và Ban chi ủy trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và thực hiện duy trì tốt hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở. 
  Lưu Thoa – MTTQ huyện Đông Anh
 

Các tin tức khác

Phát huy vai trò thanh tra nhân dân

10/09/2022 - 60 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020