Huyện Đông Anh tổ chức hiệp thương giữa MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện về giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022

20/01/2022 - 10:22 AM
Sáng 20/01/2022, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị hiệp thương giữa MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện về giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022; Hiệp thương thực hiện phong trào "Đoàn kết sáng tạo năm 2022". Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Ngọc Bích – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Thị Thanh Tâm - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua nội dung giám sát, tập trung vào: Giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ XXIX và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu theo Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 09/8/2018 của Thành ủy về thực hiện Quyết định số 99-QĐ TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về "Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư "Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Giám sát các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Nghị quyết số 15 của Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cở sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”; Chi thị số 15 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Giám sát việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận; công tác xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý nhà nước về môi trường, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, đầu tư công; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19; thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; nội dung giám sát chuyên đề theo từng lĩnh vực đoàn thể phụ trách. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã thông qua kế hoạch Hiệp thương giữa MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện thực hiện phong trào "Đoàn kết sáng tạo năm 2022".
 Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận và cơ bản đều thống nhất nội dung, chương trình giám sát, thời gian giám sát của từng đoàn thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát, góp phần vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
  Uỷ ban MTTQ huyện Đông Anh
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020