Huyện Phú Xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ và việc phân bổ ngân sách cho MTTQ các đoàn thể chính trị của xã, thị trấn năm 2020

08/09/2020 - 02:56 PM
Từ ngày 03/9 đến ngày 10/9/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức đoàn giám sát công tác thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ phân bổ Ngân sách cho MTTQ các đoàn thể chính trị xã năm 2020 tại các xã, thị trấn trong huyện do đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn, thành viên là đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQViệt Nam huyện, cán bộ MTTQ, phòng tài chính kế hoạch và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện; đại diện Thường trực Đảng uỷ- HĐND- UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam; các đoàn thể chính trị xã hội  xã, thị trấn 
 Trong 2 ngày 03 và 04/9 tại  các xã Đại Xuyên. Vân Từ  và Thị trấn Phú Xuyên  Đoàn công tác của huyện đã kiểm tra việc giám sát  của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội xã  về thực hiện 4 nội dung chi trả và giám sát 3 nội dung thực hiện chi trả cho người bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ mà kế hoạch giám sát của MTTQ các cấp đã đề ra; đồng thời nắm bắt việc phân bổ ngân sách cho MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội của xã, thị trấn năm 2020.
Kết quả các xã, thị trấn thực hiện công khai phân bổ kinh phí cho MTTQ, các đoàn thể đúng theo Nghị quyết của HĐND và hướng dẫn của UBND huyện đảm bảo kinh phí cho MTTQ và các đoàn thể hoạt động
Đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại xã Đại Xuyên

Qua giám sát và khảo sát thực tế, đoàn giám sát của huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong việc thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid -19 thời gian qua. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ được Cấp ủy, chính quyền xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của địa phương. UBND xã đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 42; đã huy động toàn hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện, nhất là trong khâu rà soát, phân loại, lập danh sách và chi trả cho các đối tượng thụ hưởng. Những trường hợp trùng lặp đã được các địa phương kịp thời xử lý, khắc phục. Việc niêm yết công khai, minh bạch danh sách, chế độ hỗ trợ tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, địa điểm chi trả được xã và các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn. Việc thực hiện hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và công khai, minh bạch; không có hành vi trục lợi chính sách, không bị trùng đối tượng. Đến nay trên địa bàn không nhận được đơn, thư khiếu nại về việc thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.
Việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong việc tham gia công tác phòng, chống dịch nói chung và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Thành phố,  huyện và địa phương; đặc biệt là việc phát huy vai trò giám sát của người dân trên địa bàn khu dân cư, tinh thần trách nhiệm của các Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các phòng, ban, ngành và các tổ chức thành viên để triển khai có hiệu quả công tác giám sát, đảm bảo việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ trên địa bàn thị xã được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; danh sách các đối tượng thụ hưởng từ lúc rà soát, lập danh sách, công khai niêm yết đến chi trả đều có sự tham gia giám sát của MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố. MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận tích cực phối hợp tuyên truyền vận động, tham gia rà soát, lập danh sách; tổ chức giám sát chặt chẽ việc lập danh sách và chi trả, khi phát hiện danh sách trùng lắp thì kịp thời phản ánh cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp thu, nhanh chóng xử lý, giải quyết...
 Đoàn giám sát ghi nhận những đề nghị, kiến nghị của các xã để tổng hợp gửi cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Trung ương, Thành phố và huyện trong công tác phòng chống dịch Covid- 19; tuyên truyền về kết quả hỗ trợ các đối tượng để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và giá trị nhân văn của Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, từ đó tạo sự lan tỏa những hành động đẹp và sự chia sẻ trong cộng đồng. MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò giám sát ngay tại địa bàn thôn, khu dân cư, đảm bảo việc chi tiền hỗ trợ cho người dân kịp thời, đúng đối tượng. Tiếp tục giám sát các xã, thị trấn khác theo kế hoạch.
Nguyễn Duy Thanh
 
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020