Huyện Phú Xuyên vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020 vượt chỉ tiêu

15/05/2020 - 02:42 PM
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội về vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên đã xây dựng kế hoạch số 12/KH-MTPX ngày 27/2/2020 về triển khai vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam năm 2020” và ra Lời kêu gọi, phát động tới cán bộ công nhân viên chức người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng ủng hộ Quỹ, trong đó vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương; các tiểu thương và các hộ gia đình ủng hộ 01 ngày thu nhập.
Vận động Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị quan trọng của TP, của huyện. Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP từ huyện đến cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các phòng, ban, ngành đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch vận động, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, đề ra nhiều biện pháp thực hiện hiệu quả, có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc vận động ủng hộ quỹ. Mặc dù trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, đời sống của nhân dân các dân tộc trong toàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, song phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, cán bộ và nhân dân huyện Phú Xuyên cùng với Nhân dân cả nước luôn hướng về biển, đảo Việt Nam.
Cuộc vận động đã được nhiều xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh ngiệp, các tầng lớp Nhân dân huyện Phú Xuyên tích cực hưởng ứng; điển hình là một số xã, làm tốt công tác vận động thu Quỹ như: Tân Dân, Châu Can, Hoàng Long, Minh Tân Chuyên Mỹ, Vân từ, Phượng dực…. Cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị, trường học tích cực tham gia ủng hộ.. Kết quả, tính đến ngày 18/5 /2020, quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” toàn huyện Phú Xuyên đã tiếp nhận được số tiền trên 780 triệu đồng, trong đó các xã, thị trấn vận động được  366  triệu đồng; các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp,các khối THPT, THCS, Tiểu học và Mầm non ủng hộ quỹ trên 414 triệu đồng,
Toàn bộ số tiền quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” vận động được, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chuyển về quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” TP. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, là tình cảm của cán bộ và nhân dân huyện đối với các cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa đang làm nhiệm vụ, giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc với Trường Sa thân yêu, tình cảm đó đã tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân huyện đảo Trường Sa, những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.
 
Nguyễn Duy Thanh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020