Huyện Phúc Thọ giám sát việc thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025, Cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch” trên địa bàn huyện

30/10/2022 - 03:29 PM
Từ ngày 21 đến 28/10/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện thành lập đoàn giám sát gồm các đồng chí trong Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội huyện, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân 08 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 theo Kế hoạch số 1713/KH-UBND, ngày 02/12/2020 của UBND Huyện gồm các xã: Võng Xuyên, Hát Môn, Phụng Thượng, Tam Hiệp, Vân Phúc, Thọ Lộc, Trạch Mỹ Lộc, Tích Giang.
Tại các địa phương được giám sát, đoàn đã nghe báo cáo kết quả thực hiện 19 tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND của UBND Thành phố, nghe báo cáo việc thực hiện Cuộc vận động 3 sạch "Nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch" do Ủy ban nhân dân huyện phát động; nắm bắt thực trạng những thuận lợi và khó khăn trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; tiến hành khảo sát trực tiếp tại thực tế một số khu dân cư, công trình, mô hình và kết hợp với phỏng vấn người dân ở các địa phương.
Sau khi khảo sát thực tế, Đoàn giám sát về làm việc tại trụ sở UBND các xã. Tham dự buổi giám sát, các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị và những kết quả mà các địa phương đạt được trong xây dựng xã nông thôn  mới nâng cao, thực hiện tốt Cuộc vận động 3 sạch trong thời gian qua. Đồng thời tập trung thảo luận, phân tích đánh giá các tiêu chí đã đạt được cũng như chỉ ra những khó khăn hạn chế trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao của các xã. Đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động 3 sạch,  các giải pháp thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phấn đấu để xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao  theo kế hoạch đã đề ra.
Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Thị Toan - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng đoàn giám sát đề nghị thời gian tới các xã tiếp tục tuyên truyền để người dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, cũng như quyền lợi, trách nhiệm của mọi người dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện tốt Cuộc vận động 3 sạch; trên cơ sở đó huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, sự đồng thuận và quyết tâm cao của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tập trung huy động các nguồn lực của địa phương và tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân; tiếp tục phát huy và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo đảm nhiệm từng phần việc, từng tiêu chí, từng nhóm tiêu chí để đôn đốc thực hiện; tiến hành rà soát lại các tiêu chí đã hoàn thành, tiêu chí chưa hoàn thành. Trên cơ sở rà soát các tiêu chí xã cần tập trung duy trì tốt các tiêu chí đã đạt, đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đơn vị của huyện trong thực hiện các tiêu chí, theo phương châm khó khăn đâu, tháo gỡ đấy...phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn năm 2022- 2025.
Hoàng Thị Cúc
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020