Huyện Thanh Trì giám sát thi hành án treo, án phạt cảnh cáo và án phạt cải tạo không giam giữ.

20/08/2022 - 03:51 PM
Từ ngày 16-19/8, Ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Trì đã tiến hành giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ tại các đơn vị Công an huyện, Thị trấn Văn Điển, xã Thanh Liệt, Tả Thanh Oai, Tứ Hiệp và Vĩnh Quỳnh.
Đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì phát biểu chỉ đạo tại xã Vĩnh Quỳnh
Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Đặng Đức Quỳnh - UVTV, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Lã Văn Huy - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện và đại diện Công an huyện, Viện Kiểm sát, Tòa án, Phòng Tư pháp huyện.
 
Từ năm 2020 đến nay, tổng số người thi hành án treo trên địa bàn huyện là 437 đối tượng, hiện 232 đối tương đang thi hành án. Tổng số người thi hành quyết định án phạt cải tạo không giam giữ là 36 đối tượng, hiện còn 5 đối tượng đang thi hành án. Không có người thi hành án phạt cảnh cáo.
 
​Qua giám sát cho thấy, sau khi nhận các bản án, quyết định có hiệu lực của TAND các cấp, Công an huyện phối hợp với UBND, Công an các xã, thị trấn thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định tại Điều 62, 63 Luật thi hành án hình sự như: chủ động triệu tập các đối tượng chấp hành án, tiến hành lập hồ sơ theo quy định, thông báo thời gian cho các đối tượng có mặt tại địa phương để thi hành các quyết định, bản án có hiệu lực của TAND, hầu hết các đối tượng đang chấp hành án đều được lập hồ sơ quản lý, các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát và giáo dục. Hàng tháng, Công an các xã, thị trấn triệu tập đối tượng lên trụ sở UBND để điểm danh, kiểm diện và viết báo cáo kết quả chấp hành án; từ đó làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giáo dục người chấp hành án tái hòa nhập cộng đồng. Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện cũng thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng đã chấp hành xong thời gian thử thách của án treo và thời hạn chấp hành án cải tạo không giam giữ khi được địa phương chuyển hồ sơ đề nghị bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho công dân…
 
​Qua giám sát, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh, đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện đã kiến nghị Công an huyện, các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan liên quan mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án hình sự, nhất là thi hành án treo và án phạt cải tạo không giam giữ cho đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ; Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện công tác thi hành án treo, án phạt cảnh cáo và án phạt cải tạo không giam giữ thuộc trách nhiệm của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện. UBND các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND, Trưởng Công an trong công tác quản lý, giám sát và giáo dục các đối tượng thi hành án treo, án phạt cảnh cáo và án phạt cải tạo không giam giữ tại địa phương; huy động và phối hợp chặt chẽ các ban ngành, đoàn thể trong việc giám sát, giáo dục các đối tượng; xây dựng và tổ chức các biện pháp giáo dục, phòng ngừa hiệu quả nhằm giúp đỡ các đối tượng chấp hành án thực hiện tốt nghĩa vụ đã cam kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
 
Bùi Thị Phương Hoa   
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020