Huyện Ứng Hòa kiểm tra kết quả thực hiện Điều lệ MTTQ, Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024 và kiểm tra công tác vận động, quản lý sử dụng quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”

22/08/2022 - 03:09 PM
Thực hiện kế hoạch kiểm tra số 10/KH-MTTQ-BTT  ngày 15/6/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa về việc kiểm tra công tác vận động, quản lý, sử dụng quỹ “vì biển đảo” và các loại quỹ an sinh xã hội từ năm 2020 đến nay; Kế hoạch số 11/KH-MTTQ-BTT ngày 22/6/2022 về kiểm tra kết quả thực hiện điều lệ MTTQ, Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024. Trong 3 ngày 17,18,19 tháng 8/2022, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tiến hành kiểm tra tại 06 xã, thị trấn trên địa bàn là: Đại Hùng, Đại Cường, Lưu Hoàng, Phù Lưu, Quảng Phú Cầu, Thị trấn Vân Đình.
Thành phần đoàn kiểm tra có: Ông Nghiêm Xuân Thạo – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn, các ông bà trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Dự hội  nghị có: lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn; Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn và đại diện Ban công tác Mặt trận khu dân cư. Công tác kiểm tra việc thực hiện điều lệ MTTQ, Nghị quyết đại hội MTTQ cũng như kiểm tra công tác vận động, quản lý và sử dụng các loại quỹ an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên hàng  năm của MTTQ. Đây cũng là cơ hội để các xã nghiêm túc đánh giá những kết quả mà đơn vị mình đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị kiểm tra, Đoàn kiểm tra cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã đánh giá những chỉ tiêu, tiêu chí còn chưa hoàn thành  so với nghị quyết Đại hội đề ra và đưa ra những giải pháp thực hiện.
Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa
Đối với công tác vận động, quản lý, sử dụng quỹ “Vì Biển đảo” và các loại quỹ An sinh xã hội. Từ năm 2020 đến nay MTTQ các cấp phát động 5 loại quỹ bao gồm: Quỹ “Vì biển đảo”; Quỹ “Vì người nghèo” ; Quỹ “Phòng chống Covid”; Quỹ “Sóng và máy tính cho em”; Quỹ” Lũ lụt miền trung năm 2020”. Qua kiểm tra xác suất tại 06 đơn vị, đoàn kiểm tra đánh giá các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, có sổ sách ghi chép đầy đủ, chỉ tiết các cuộc vận động và có phiếu thu, chi rõ ràng. Các ông bà chủ tịch MTTQ xã, thị trấn đã thu nộp số tiền vận động được của quỹ “Vì biển đảo”, “Lũ lụt miền Trung” …về tài khoản của MTTQ huyện vì đây là quỹ 1 cấp, không được giữ lại tại địa phương. Đối với quỹ “Vì người nghèo”,  MTTQ xã, thị trấn đã thực hiện đúng theo Quy chế vận động và quản lý quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 của Đoàn chủ tịch ủy ban TW MTTQ Việt Nam đảm bảo thu chi hợp nhất, chi đúng người, đúng đối tượng, có quyết định chi rõ ràng. Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng nhận thấy chất lượng các cuộc vận động ở một số đơn vị còn chưa cao, công tác tuyên truyền còn hạn chế kiến người dân còn chưa thật sự hiểu rõ về ý nghĩa của các cuộc vận động.  Kết thúc hội nghị kiểm tra, ông Nghiêm Xuân Thạo – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, trưởng đoàn kiểm tra cũng kiến nghị đề xuất với Đảng Ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn chỉ đạo, quan tâm hơn tới công tác Mặt trận, chỉ đạo tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để MTTQ xã, thị trấn hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Đối với công tác vận động các loại quỹ do MTTQ các cấp phát động, Đề nghị MTTQ xã, thị trấn cần đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền để cuộc vận động đạt kết quả cao, tạo nguồn lực hỗ trợ người dân, địa phương xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh./.
                                                                                                          Đặng Yến
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020