MTTQ quận Cầu Giấy giám sát công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh tại các tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát trên địa bàn quận năm 2023

06/04/2023 - 02:46 PM

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy; Kế hoạch số 111/KH-MTTQ-BTT ngày 13/3/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy và Quyết định số 160/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/3/2023 về việc thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý Nhà nước (QLNN) về đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh tại các tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát trên địa bàn quận Cầu Giấy. Trong 02 ngày (04/4 – 05/4/2023), 02 đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiến hành giám sát công tác QLNN về đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh tại các tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát trên địa bàn toàn quận; giám sát trực tiếp tại 04 phường (Dịch Vọng, Quan Hoa, Dịch Vọng Hậu, Mai Dịch) và Phòng Y tế quận.
  
Đoàn giám sát số 1 của MTTQ quận làm việc với Phòng Y tế quận Cầu Giấy về đảm bảo
an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh tại các tuyến phố an toàn thực phẩm
có kiểm soát trên địa bàn quận.
 
Tại các phường được giám sát trực tiếp và Phòng Y tế quận, các đồng chí lãnh đạo UBND phường, lãnh đạo Phòng Y tế quận đã báo cáo với Đoàn kết quả cụ thể trong công tác QLNN về đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh tại các tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát trên địa bàn mỗi phường và của Phòng Y tế quận (cơ quan tham mưu trực tiếp cho UBND Quận trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm).
Trên cơ sở đó, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các thành viên trong đoàn đã tiến hành xem xét hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Phòng Y tế quận trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh tại các tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát trên địa bàn theo đúng nội dung kế hoạch và đề cương báo cáo đã đề ra. Sau khi xem xét hồ sơ tài liệu, Đoàn đã kiểm tra thực tế tại một số cơ sở kinh doanh trên các tuyến phố an toàn thực phẩm thuộc Thành phố và Quận, Phường quản lý.
 
Đoàn giám sát số 2 của MTTQ quận giám sát trực tiếp tại 01 cơ sở kinh doanh
trên phố Duy Tân thuộc phường Dịch Vọng Hậu về đảm bảo an toàn thực phẩm
 
Nhìn chung, công tác QLNN về đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh tại các tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát trên địa bàn quận, các phường được xác định là nhiệm vụ quan trọng, gắn bó mật thiết với sinh hoạt hàng ngày của Nhân dân trên địa bàn; được lãnh đạo Phòng Y tế (với tư cách là đơn vị tham mưu trực tiếp cho UBND Quận) và cấp ủy, chính quyền địa phương hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản; có sự phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh trên các tuyến phố được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đúng theo các tiêu chí, quy định của pháp luật và góp phần đảm bảo an toàn trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của Nhân dân.
Căn cứ kết quả giám sát trực tiếp của các đoàn và báo cáo của UBND các phường trên địa bàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy sẽ tổng hợp chung, báo cáo kết quả cụ thể với các cấp lãnh đạo Thành phố và Quận, đồng thời thông báo kết luận giám sát tới các đơn vị có liên quan theo đúng tiến độ kế hoạch đã ban hành./.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy
 
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020