MTTQ quận Long Biên kiểm tra công tác vận động quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, các quỹ an sinh xã hội năm 2023

11/05/2023 - 02:49 PM

     Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Kế hoạch số 32/KH-MTTQ-BTT, ngày 13/3/2023 kiểm tra công tác vận động quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, các quỹ an sinh xã hội do Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận triển khai năm 2023, từ ngày 17/4 đến 12/5/2023 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên kiểm tra theo kế hoạch.
       Dự và chủ trì hội nghị kiểm tra có đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận trưởng đoàn, tham dự đoàn có đồng chí Phó Chủ tịch, 01 Uỷ viên Ban Thường trực, 01 chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; tại các phường có đại diện Đảng uỷ, UBND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam phường, kế toán UBND phường, đại diện Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận.
 
 Đc Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận và đoàn kiểm tra
tại phường Giang Biên
      Chương trình kiểm tra đại diện phường báo cáo kết quả theo đề cương gửi kèm kế hoạch, đoàn kiểm tra trực tiếp chứng từ, sổ sách về công tác vận động, quản lý và sử dụng các loại quỹ, các thành viên đoàn kiểm tra trao đổi và nghe ý kiến giải đáp của đơn vị được kiểm tra. Đây là việc làm thường xuyên của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận.
       Đánh giá chung cơ bản các phường chuẩn bị báo cáo theo đề cương, chứng từ, sổ sách về công tác vận động, quản lý và sử dụng các loại quỹ, các thành phần dự kiểm tra đầy đủ, danh sách vận động theo mẫu, thực hiện niêm yết công khai tại tổ dân phố, UBND phường.
 
Đc Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận và đoàn kiểm tra
tại phường Gia Thuỵ
      Phát biểu tại buổi kiểm tra lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, MTTQ các phường thấy đây là việc làm rất thiết thực của MTTQ quận nhằm hướng dẫn các phường việc xây dựng và triển khai kế hoạch vận động, tham mưu cấp uỷ có Nghị quyết lãnh đạo, thu quản lý quỹ theo quy định kế toán tài chính, ngăn chặn quản lý sử dụng quỹ không đúng mục đích, thất thoát, tránh lãng phí tiêu cực …
NgôThanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020