MTTQ quận Long Biên phối hợp giám sát nhà tạm giữ, tạm giam Công an quận quí I năm 2023

14/03/2023 - 04:25 PM

 
Sáng ngày 14/3/2023, thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động với Viện kiểm sát Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tiến hành giám sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an quận Long Biên
Tham dự đoàn giám sát có ông Nguyễn Viết Cường – Phó viện trưởng Viện kiểm sát quận, Trưởng đoàn; ông Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; 03 Kiểm sát viên, Kiểm tra viên theo quyết định, Trưởng nhà tạm giữ, lãnh đạo đội Hỗ trợ tư pháp Công an quận.

  
Ảnh đoàn giám sát trực tiếp tại nhà tạm giữ Công an quận
Tại các buổi giám sát sau khi nghe lãnh đạo đội Hỗ trợ tư pháp Công an quận Long Biên báo cáo tình hình kết quả việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an quận Long Biên. Theo phân công của Trưởng đoàn các thành viên giám sát hệ thống sổ sách ghi chép theo mẫu, hồ sơ các đối tượng tạm giữ, tạm giam, giám sát trực tiếp các phòng tạm giữ, tạm giam, trích xuất 01 đối tượng tạm giữ, 01 đối tượng tạm giam lấy lời khai, kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm nhà bếp, khuôn viên nhà tạm giữ …
Các thành viên đoàn giám sát trao đổi những nội dung liên quan được phân công giám sát, trao đổi của lãnh đạo đội Hỗ trợ Tư pháp, phát biểu trao đổi, tiếp thu của đồng chí Phó trưởng Công an quận, Trưởng nhà tạm giữ.
Đồng chí Trưởng đoàn phát biểu tóm tắt kết luận về cơ bản Nhà tạm giữ Công an quận thực hiện tốt theo quy định, hướng dẫn hiện hành về mọi mặt đối với người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an quận Long Biên và khắc phục cơ bản các kiến nghị của đoàn tại kỳ giám sát lần trước và đề nghị lãnh đạo Nhà tạm giữ, các bộ chiến sỹ tiếp tục thực hiện tốt hơn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và khắc phục một số tồn tại các thành viên qua giám sát đã nêu như trong hồ sơ, sổ chuyên môn như thời gian, các cột mục sổ nhận quà, sổ tiếp nhận thực phẩm, VSMT xung quanh nhà tạm giữ …./.
 
Ngô Thanh Xuân
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020