Ủy ban MTTQ huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo của UBND huyện
15/07/2016 - 423 lượt xem
Chiều ngày 13/7/2016, tại hội trường khối Dân vận, Ủy ban MTTQ huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị phản biện xã hội (PBXH) với nội dung đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; tờ trình về phê duyệt ban hành cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị phản biện xã hội
12/07/2016 - 405 lượt xem
Ngày 11/7/2016, tại phòng họp số 2 Quận ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị phản biện xã hội (PBXH) vào dự thảo đề án “Phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật gắn với dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 – 2020”; Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Huy Chiến – UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên; Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường.
Chi tiết
Quận Hai Bà Trưng sơ kết công tác Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng 6 tháng đầu năm 2016
01/07/2016 - 385 lượt xem
Ngày 24/6/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thanh tra nhân dân (TTND), giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, ngành của quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban TTND, Ban GSĐTCCĐ 20 phường.
Chi tiết
MTTQ quận Long biên tổ chức hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội”
27/06/2016 - 424 lượt xem
Ngày 24/6/2016, tại hội trường Quận ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Long Biên tổ chức hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội (GS,PBXH)”. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Trung Thành - UVTT, Trưởng ban Tổ chức và Cán bộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Đặng Việt Hà - UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội quận; thành viên Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Văn hóa – Xã hội, Ủy ban MTTQ quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường.
Chi tiết
Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị phản biện xã hội
21/06/2016 - 1 lượt xem
Thực hiện Quyết định số 217 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Kế hoạch số 06 ngày 02/02/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận về thực hiện giám sát và phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2016 và công văn số 380 ngày 13/6/2016 của Phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm, sáng ngày 21/6/2016, tại trụ sở Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc UBND quận Hoàn Kiếm.
Chi tiết
Tổng kết công tác MTTQ huyện Gia Lâm tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
17/06/2016 - 404 lượt xem
Sáng 15/6, Ủy ban MTTTQ huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết MTTQ các cấp huyện Gia Lâm tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổng kết vận động ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” năm 2016, đồng thời đánh giá kết quả tổ chức thực hiện hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2016.
Chi tiết
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng và đề án 02-212, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
17/06/2016 - 431 lượt xem
Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, sáng ngày 15/06/2016, tại Hội trường tầng 3 Uỷ ban MTTQ TP, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và đề án 02-212 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
Chi tiết
Long Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền, trao đổi tọa đàm đóng góp vào “Dự thảo hệ thống quy tắc ứng xử nơi công cộng và khu dân cư”
08/01/2016 - 394 lượt xem
Sáng ngày 05/01/2016, tại Nhà văn hóa phường Ngọc Lâm, Ban thường trực Ủy ban MTTQ quận Long Biên phối hợp với Ban Phong trào, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, trao đổi đóng góp vào “Dự thảo hệ thống quy tắc ứng xử nơi công cộng và khu dân cư (KDC)”
Chi tiết
Quận Hà Đông phản biện dự thảo Đề án “Phát triển thương mại dịch vụ quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020”
31/12/2015 - 416 lượt xem
Sáng 25/12/2015, Ủy ban MTTQ quận Hà Đông tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Đề án “Phát triển thương mại dịch vụ quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020” của BCH Đảng bộ quận
Chi tiết
MTTQ TP : Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW s Hội nghị TW 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ
21/12/2015 - 408 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 03/KHLT-MTTQ-KHCN-LHHKHKTTP của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội- Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN)- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP (Liên hiệp Hội) về giám sát thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị TW 6 (khóa XI) về phát triển KHCN và Luật KHCN, ngày 15/12/2015, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Đoàn giám sát tại Trường Cao đẳng y tế Hà Đông; Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN trên địa bàn TP
Chi tiết
MTTQ huyện Hoài Đức hội nghị phản biện xã hội, đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo UBND huyện
17/12/2015 - 393 lượt xem
Chiều 10/12, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị phản biện xã hội (PBXH), đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của UBND huyện Hoài Đức
Chi tiết
Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào Dự thảo “Quy tắc ứng xử tại địa điểm công cộng thành phố Hà Nội”
16/12/2015 - 373 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 04/3/2014 của Thành uỷ Hà Nội về việc triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI); Thực hiện Quy chế phối hợp số 03/QCPH-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 30/01/2015 về phối hợp tổ chức phản biện xã hội và Chương trình phối hợp công tác số 02/CTrPH ngày 30/01/2015 giữa Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND và Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội, ngày 11/12/2015, tại cơ quan Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị góp ý kiến phản biện xã hội (PBXH) vào Dự thảo“Quy tắc ứng xử tại địa điểm công cộng thành phố Hà Nội”
Chi tiết
MTTQ quận Đống Đa tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội về “Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn quận Đống Đa”
14/12/2015 - 408 lượt xem
Chiều ngày 10/12/2015, tại phòng họp Quận uỷ, Ủy ban MTTQ quận Đống Đa tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến và phản biện xã hội (PBXH) về “Công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD), trật tự đô thị (TTĐT) giai đoạn 2013 – 2016 trên địa bàn quận Đống Đa”
Chi tiết
Long Biên tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến phản biện xã hội
11/12/2015 - 453 lượt xem
Ngày 04/12/2015, tại phòng họp Quận ủy Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến phản biện xã hội (PBXH) vào 2 dự thảo đề án của UBND quận, gồm: “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, khai thác nhà văn hóa tổ dân phố (TDP), trung tâm văn hóa – thể thao phường giai đoạn 2016 – 2020”; “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 – 2020”
Chi tiết
MTTQ huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2016
11/12/2015 - 426 lượt xem
Chiều 7/12, Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2016
Chi tiết
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020