Quận Long Biên kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND phường

31/08/2018 - 03:10 PM

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ việt Nam quận và Viện Kiểm sát quận Long Biên năm 2018. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Viện kiểm sát quận trực tiếp giám sát việc thi hành án hình sự tại UBND phường Bồ Đề, Long Biên, Gia Thụy năm 2018

Toàn cảnh buổi giám sát

Dự và chủ trì trực tiếp giám sát thi hành án hình sự tại UBND các phường có đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quận và các đồng chí kiểm sát viên, đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, lãnh đạo cơ quan thi hành án hình sự đội Hỗ trợ tư pháp Công an quận, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, cán bộ tư pháp, lãnh đạo chỉ huy công an, Cảnh sát khu vực phường

Sau phần công bố quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát quận về trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại Ủy ban Nhân dân phường, lãnh đạo UBND phường báo cáo kết quả thi hành án hình sự tại phường thời điểm từ 01/8/2017 đến 31/7/2018, phát biểu bổ sung làm rõ kết quả của cán bộ Tư pháp, chỉ huy Công an, cảnh sát khu vực phường, đoàn kiểm tra hệ thống sổ ghi chép, hồ sơ từng đối tượng, nhận xét của thành viên đoàn về ghi chép sổ, hồ sơ của các đối tượng, phát biểu của MTTQ quận về công tác thi hành án hình sự tại phường đảm bảo quyền, nghĩa vụ của UBND phường và các đối tượng thi hành án tại địa phương, với các bị án cải tạo tốt thực hiện đề nghị giảm thời gian thi hành án theo quy định để góp phần động viên người thi hành án tích cực, sớm hòa nhập cộng đồng, tránh vi phạm pháp luật

Phát biểu kết luận tại UBND các phường, đồng chí Phó viện Trưởng Viện kiểm sát quận, Trưởng đoàn ghi nhận sự quan tâm của lãnh đạo UBND phường, phối hợp tham mưu Chủ tịch UBND phường có Quyết định giao người theo dõi người bị thi hành án tại phường, sổ ghi chép theo mẫu, hồ sơ của các người thi hành án có nhiều tiến bộ; chuẩn bị báo cáo theo đề cương yêu cầu; tuy nhiên còn có hồ sơ người theo dõi nhận xét chưa đúng thời gian quyết định được giao theo dõi, số người đã hết thời gian thi hành án đã có giấy chứng nhận chưa gạch sổ, cá biệt có đối tượng thi hành án không còn cư trú tại địa phương chưa phối hợp, thông tin kịp thời với cơ quan thi hành án hình sự Công an quận, có phường số liệu đối tượng thi hành án chưa khớp với cơ quan thi hành án hình sự không giam giữ quận…những tồn tại trên cần được khắc phục trong thời gian tới ./.

Hoàng Ngọc Quang – MTTQ quận Long Biên

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020