Quận Bắc Từ Liêm quán triệt các văn bản về công tác giám sát và nhận xét đối với đảng viên thường xuyên nơi cư trú.

18/09/2018 - 04:19 PM
 Ngày 14/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm và Ban Dân vận Quận ủy đã phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành phố và quận về công tác giám sát và nhận xét đối với đảng viên thường xuyên nơi cư trú; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Trung Thành – UVTV, Trưởng ban Tổ chức, Nguyễn Xuân Liêm – Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Văn Việt - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND quận; Vương Văn Thân – QUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ủy ban MTTQ Việt Nam, các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn.
Đồng chí Vương Văn Thân –QUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tại hội nghị
Hội nghị đã nghe đồng chí Vương Văn Thân –QUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận quán triệt các văn bản về công tác giám sát và nhận xét đối với đảng viên thường xuyên nơi cư trú. Qua công tác tập huấn, nhằm giúp cho cấp ủy Đảng, MTTQ các cấp nắm chắc các quy định của TW, TP và quận, triển khai thực hiện tốt việc giám sát, nhận xét đối với đảng viên thường xuyên nơi cư trú; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân đối với công tác giám sát thực hiện đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Minh Vịnh
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020