Quận Hai Bà Trưng giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục thi hành án dân sự Quận

22/10/2022 - 01:40 PM
Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động năm 2022, trong các ngày 18 và 21/10/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng của đại diện tham gia đoàn giám sát của HĐND quận tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thi hành án dân sự” tại Chi cục Thi hành án Dân sự quận Hai Bà Trưng” .
Tại buổi giám sát, sau khi nghe lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023, đoàn giám sát kiểm tra trực tiếp hệ thống sổ theo dõi các đối tượng thi hành án dân sự trên địa bàn quận, kiểm tra hồ sơ của từng đối tượng, trao đổi làm rõ những nội dung cần trao đổi trong công tác thi hành án dân sự đồng thời chỉ ra, góp ý cho Chi cục một số vấn đề còn bất cập, tồn tại, thiếu sót.
Qua nghiên cứu báo cáo và qua giám sát thực tế đối với Chi cục Thi hành án dân sự quận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự, Thường trực Uỷ ban MTTQ cùng thành viên đoàn giám sát nhận thấy: Chi cục Thi hành án dân sự quận đã bám sát các văn bản quy định, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Quận ủy, UBND quận, để triển khai thực hiện công tác thi hành án dân sự. Kết quả năm đã hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao nhất là chỉ tiêu về việc và về tiền; đã quan tâm tổ chức thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cũng như thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo các quy định của pháp luật; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai thực hiện tốt; công tác tài chính, kế toán, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức trong cơ quan đảm bảo công khai, dân chủ...
Do hiện nay, số lượng án nhiều, nhất là những hồ sơ qua xác minh cho thấy không có địa chỉ cụ thể hoặc ở địa chỉ cũ thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng nay đã giải tỏa để xây dựng đường giao thông hoặc các công trình công cộng, vì vậy chưa có hướng giải quyết dứt điểm.Việc kê biên, xử lý tài sản bảo đảm thi hành án phải thực hiện nhiều trình tự, thủ tục, thời gian. Chấp hành viên phải phụ trách thi hành nhiều hồ sơ, đối mặt với áp lực, quá tải công việc. Kho lưu trữ tang vật nằm xa địa bàn quận nên khó khăn trong công tác giải quyết công việc của cơ quan Thi hành án.

Qua giám sát, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận cùng thành viên đoàn giám sát HĐND quận đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự quận: Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác chuyên môn nghiệp vụ trong đó chú trọng giáo dục về tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức trong đơn vị. Bảo đảm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đều được đưa ra thi hành nghiêm chỉnh, đúng thời gian theo quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tổ chức và thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành; chú trọng rà soát phân loại án chưa có điều kiện thi hành, khi phát hiện có điều kiện thi hành phải tổ chức thi hành ngay; đối với các đối tượng đủ điều kiện xét miễn, giảm thi hành án theo quy định của pháp luật, cần thực hiện nghiêm những quy định về miễn, giảm, đảm bảo quyền lợi cho các đương sự và giảm lượng án tồn đọng. Tiếp tục xác minh thi hành án đối với những hồ sơ thi hành án chưa điều kiện để chuyển sổ theo dõi riêngt. Phối hợp chặt chẽ với các Trại giam, Trại tạm giam của Công an trong việc thông báo, đôn đốc thi hành án, thực hiện thu, chi thi hành án và lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cơ sở bảo đảm đúng pháp luật, không để xảy ra việc khiếu kiện đông người, kéo dài và vượt cấp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và đoàn thể ở địa phương trong công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính và UBND các phường trên địa bàn quận. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao; hạn chế và từng bước giảm số việc chuyển sang năm sau. Chi cục trưởng giao chỉ tiêu theo chỉ đạo của cấp trên để tạo điều kiện cho các chấp hành viên có căn cứ đăng ký thi đua và thực hiện nghĩa vụ theo kế hoạch công tác. Thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê báo cáo theo quy định, đảm bảo đúng nguyên tắc trong việc bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản, thu chi tiền thi hành án. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác thi hành án dân sự, tăng cường công tác vận động quần chúng trong việc thi hành án dân sự  tại cơ sở, tạo nên chuyển biến mới về công tác thi hành án theo đúng yêu cầu cải cách tư pháp liên quan đến thi hành án.
                             Vũ Ngọc Hòa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020