Quận Hai Bà Trưng tiếp đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội kiểm tra hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

25/10/2022 - 02:31 PM
Sáng 24/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đón đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố do đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn kiểm tra về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) năm 2022. Tham dự đoàn kiểm tra có các đồng chí trong Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Thanh tra Nhà nước, Ban chủ nhiệm và một số thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật.
Thành phần tiếp đoàn của Quận có các đồng chí: Vũ Văn Hoạt - UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Nguyễn Xuân Diệp - QUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; Nguyễn Mạnh Hùng - QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận cùng các phòng, ban ngành Quận và đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng ban TTND, GSĐTCCĐ phường Thanh Nhàn, Đồng Nhân, Bách Khoa.
Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nguyễn Xuân Diệp cho biết: 10 tháng đầu năm 2022, Ban TTND 18 phường đã tiến hành 126 cuộc giám sát về thực hiện chế độ, chính sách và các nội dung liên quan đến thực hiện QCDC ở cơ sở, những hoạt động trọng tâm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trên địa bàn; đã phản ánh, kiến nghị giải quyết xử lý 9 vụ việc với UBND các phường và đã được UBND các phường trả lời, giải quyết.
Ban GSĐTCCĐ đã thực hiện giám sát 41 dự án đầu tư công và các công trình xây dựng bằng nguồn vốn do Nhân dân đóng góp trên địa bàn. Qua giám sát, đã phát hiện 3 công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường, ngõ… có lỗi kỹ thuật, vi phạm nhỏ, sai thiết kế. Các Ban GSĐTCCĐ đã báo cáo UBND phường, trao đổi, phản ánh, kiến nghị trực tiếp với đơn vị thi công và các ngành chức năng; đã khắc phục, giải quyết, đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình. Những kiến nghị của các Ban GSĐTCCĐ đều được UBND quận, UBND các phường, các đơn vị thi công tiếp thu, trả lời và giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
Bên cạnh những ưu điểm trong công tác TTND, GSĐTCCĐ, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng cho rằng, nhiệm kỳ của Ban TTND theo quy định là 2 năm khiến việc tổ chức bầu Ban TTND khiến cơ sở mất nhiều thời gian và gặp khó khăn trong việc tìm nhân sự. Đồng thời, quy định về số lượng thành viên TTND như hiện nay cũng khó đảm bảo cho mỗi địa bàn dân cư/tổ dân phố có 1 thành viên Ban TTND. Thêm vào đó, các Trưởng, Phó và thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đa số tuổi cao, sức khỏe hạn chế, trình độ kiến thức pháp luật và kỹ năng giám sát còn chưa đồng đều, việc sáp nhập tăng quy mô tổ dân phố khiến công việc ở địa phương ngày càng nhiều, do đó, hiệu quả giám sát ở một số nơi còn chưa cao.
Tại buổi làm việc, quận Hai Bà Trưng đề nghị Trung ương nghiên cứu quy định về nhiệm kỳ của Ban TTND tăng lên 5 năm để phù hợp với nhiệm kỳ của MTTQ. Số lượng thành viên Ban TTND nên để cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường quyết định căn cứ vào điều kiện thực tế của phường và nguồn ngân sách của địa phương. Cùng với đó, quan tâm chế độ phụ cấp đối với Trưởng Ban TTND, Trưởng Ban GSĐTCCĐ (những người không kiêm nhiệm) để động viên cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…
Đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố kết luận tại hội nghị
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đàm Văn Huân đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Đồng thời, thống nhất với báo cáo và đánh giá cao công tác TTND và Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn. Thời gian tới, đồng chí Đàm Văn Huân đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục tiến hành rà soát, nâng cao hiệu lực công tác giám sát; nâng cao công tác kế toán, tài chính trong công hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng để sát với thực tế hoạt động. Chú ý việc động viên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân làm tốt công tác TTND và GSĐTCCĐ. Đặc biệt, cần động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ để cùng tham gia vào hoạt động giám sát của Mặt trận; Các phường tăng cường giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án trên địa bàn để hạn chế thấp nhất những vi phạm có thể xảy ra.
Quỳnh Nguyễn

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020