Quận Hoàn Kiếm giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên năm 2022

04/11/2022 - 10:02 AM
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-MTTQ-BTT ngày 15/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm về “Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên năm 2022”, từ ngày 21/10/2022 đến ngày 03/11/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với các tổ chức Chính trị - Xã hội cùng đại diện Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND quận, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND quận (khóa XX) ứng cử tại đơn vị được giám sát và lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch quận tổ chức 02 đoàn giám sát trực tiếp tại 06 đơn vị gồm 02 đơn vị cấp quận và 04 đơn vị cấp phường. Đoàn giám sát số 01 do đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận làm Trưởng đoàn; đoàn giám sát số 02 do đồng chí Võ Hoàng Long – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận là Trưởng đoàn.
Đoàn giám sát số 01 do đ/c Lê Hồng Phú – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận làm trưởng đoàn nghe lãnh đạo Trung tâm Y tế quận báo cáo
Nói chung, các đơn vị được giám sát đã nghiêm chỉnh chấp hành Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám sát gửi về thư ký đúng thời hạn; chủ động khâu nối, thống nhất lịch tiến hành giám sát với Thư ký; mời đủ thành phần tiếp đoàn; cung cấp đầy đủ lài liệu, văn bản theo yêu cầu của Đoàn giám sát; có tinh thần cầu thị, tiếp thu các ý kiến trao đổi, góp ý của thành viên Đoàn giám sát và các đại biểu dự.
Báo cáo của các đơn vị đã bám sát đề cương hướng dẫn, cụ thể về kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. (thời gian từ tháng 9/2020 - 9/2022); kết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị.
Các thành viên Đoàn giám sát sắp xếp thời gian tham dự và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ Trưởng đoàn giám sát giao; nghiêm túc nghiên cứu báo cáo và các văn bản của đơn vị được giám sát, có ý kiến phát biểu, trao đổi với đơn vị được giám sát góp phần thành công cuộc giám sát.
Sau giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sẽ ban hành báo cáo giám sát gửi cấp trên, Quận ủy, HĐND, UBND và các đơn vị được giám sát theo quy định.
Bích Ngọc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020