Quận Long Biên giám sát công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022

31/10/2022 - 02:36 PM
      Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-MTTQ-BTT, Quyết định số 46/QĐ –MTTQ-BTT ngày 18/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022.
        Trong các ngày 31/10 và 01/11/2022 đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 đối với 03 phường Long Biên, Thạch Bàn, Thượng Thanh. Tham dự tại các hội nghị giám sát có đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức tư pháp, cán bộ chuyên môn UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, đại diện các đoàn thể chính trị phường, đại diện các tổ hòa giải của phường.
      Tại các hội nghị giám sát, sau khi nghe UBND các phường báo cáo kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 (thời gian kỳ giám sát từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022), phát biểu bổ sung của các thành viên của phường, đại diện các hòa giải, các thành viên đoàn giám sát theo phân công trực tiếp giám sát việc ban hành các văn bản công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Luật hòa giải ở cơ sở; kết quả việc kiện toàn hội đồng hòa giải, tổ hòa giải; kết quả công tác hòa giải trong kỳ giám sát, việc cung cấp tài liệu phục vụ công tác hòa giải, hỗ trợ kinh phí hòa giải…
      Về cơ bản các phường đều ban hành kế hoạch, văn bản về công tác hòa giải của UBND, MTTQ; báo cáo kết quả công tác hòa giải theo đề cương, công tác tuyên truyền được quan tâm, trú trọng kết hợp các hình hiệu quả; cung cấp đầy đủ sổ, tài liệu cho tổ hòa giải, hồ sơ kiện toàn tổ hòa giải đầy đủ biên bản họp, danh sách đề nghị, quyết định công nhận; việc hỗ trợ kinh phí cho tổ hòa giải hàng năm, hỗ trợ vụ việc hòa giải thực hiện theo đúng qui định; kết quả hòa giải thành phường Long Biên 4/4 đạt 100%, phường Thạch Bàn 13/15 đạt 86,7%, phường Thượng Thanh 17/19 đạt 89,47%.
       Các phường đều đề nghị tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên và thực hiện sớm từ đầu năm, tăng hỗ trợ cho tổ hòa giải và vụ việc hòa giải. Phát biểu kết luận các buổi giám sát đồng chí trưởng đoàn ghi nhận kết quả công tác hòa giải tại các phường được giám sát, trao đổi một số nội dung thuộc thẩm quyền của đoàn giám sát, ghi nhận đề nghị để tổng hợp báo cáo lãnh đạo quận, thành phố. Sau hội nghị đoàn giám sát xây dựng dự thảo kết quả giám sát công tác hòa giải lấy ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, UBND phường trước khi ký ban hành.
Ngô Thanh Xuân
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020