Quận Long biên giám sát, đánh giá mô hình thực hiện chủ đề năm của quận

10/06/2023 - 02:40 PM
Từ ngày 29/5 đến 9/6/2023, thực hiện Kế hoạch số 46/KH-MTTQ-BTT, Quyết định số 25/QĐ-MTTQ-BTT thành lập đoàn giám sát ngày 16/5/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về giám sát kết quả thực hiện 6 tháng mô hình chủ đề năm 2023 của quận.
Đoàn giám sát có: Bà Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận làm Trưởng đoàn; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Phó Chủ tịch Hội LHPN quận; Phó Bí thư Quận đoàn; đại diện Ban Dân vận Quận ủy, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận. Tiếp đoàn giám sát có: đại diện Đảng ủy, UBND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ, các đoàn thể phường; đại diện Tổ trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố.
Đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu kết luận giám sát tại phường Việt Hưng
Theo lịch đoàn đã giám sát mô hình đăng ký thực hiện chủ đề năm cấp quận của 14 phường gồm 98 mô hình trong đó mô hình lĩnh vực chỉnh trang đô thị 54, mô hình lĩnh vực chăm lo đời sống người dân 44 và các mô hình đăng ký cấp phường. Báo cáo kết quả thực hiện mô hình của các phường về cơ bản bám sát đề cương, đánh giá cụ thể công tác lành đạo của cấp ủy đảng, triển khai của UBND phường, sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ tổ dân phố và tích cực tham gia của cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đoàn giám sát kết hợp nghiên cứu báo cáo, khảo sát thực tế mô hình và trao đổi thẳng thắn với các phường về từng mô hình, kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và hướng tiếp theo để các mô hình đạt được kết quả cao theo nội dung đăng ký. Đồng thời qua giám sát cũng đề nghị một số phường lưu ý về thời gian hoàn thành mô hình theo kế hoạch chỉ đạo của Quận ủy song trước kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận, còn có mô hình đăng ký nội dung dàn trải, nội dung trùng nhau, báo cáo chưa cụ thể…đồng thời ghi nhận đề nghị của các phường để báo cáo lãnh đạo quận.
Đoàn giám sát đề nghị Đảng ủy các phường tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện mô hình, phối hợp của UBND phường với MTTQ các đoàn thể, tổ dân phố để các mô hình đã đăng ký hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ là thiết thực trong thực hiện chủ đề năm của quận “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân kỷ niệm 20 năm thành lập quận”.
 
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020