Quận Long Biên giám sát mô hình thực hiện chủ đề công tác năm 2023

10/10/2023 - 03:37 PM
Thực hiện Kế hoạch số 160-KH/QU, ngày 09/01/2023 của Quận uỷ Long Biên về thực hiện chủ đề công tác năm 2023; Thông báo số 783-TB/QU ngày 19/02/2023 của Quận uỷ Long Biên phân công MTTQ quận là cơ quan Thường trực thực hiện chủ đề công tác năm của Quận; Thông báo số 70, 71/TB-MTTQ-BTT ngày 22/09/2023 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về lịch giám sát kết quả mô hình đăng ký cấp quận thực hiện chủ đề công tác năm 2023.
Các ngày 02, 03/10/2023 đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện các mô hình đăng ký cấp quận về “Chăm lo đời sống người dân” của 14 phường do đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận làm Trưởng đoàn; đồng chí Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và đại diện Ban Dân vận, Hội Liên hiệp phụ nữ quận, Đoàn Thanh niên quận tham gia đoàn giám sát. Cơ sở đại diện Đảng uỷ, UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường. Sau báo cáo của các đơn vị kèm theo hồ sơ, hình ảnh (video) về các mô hình an sinh xã hội đồng chí chủ toạ kết luận các phường thực hiện rất phong phú, nhiều mô hình đã hoàn thành, một số mô hình cuối tháng 10 hoàn thành nốt và đề nghị các phường hoàn thiện, bổ sung báo cáo.
Về giám sát kết quả mô hình về “Chỉnh trang đô thị” từ ngày 04-11/10/2023 gồm 02 đoàn do 02 đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận làm Tổ trưởng, các thành viên là Uỷ viên thường trực, chuyên viên MTTQ Việt Nam quận và đại diện Ban Dân vận, Hội Liên hiệp phụ nữ quận, Đoàn Thanh niên quận tham gia đoàn giám sát.
Sau khi nghe báo cáo khái quát các mô hình về “Chỉnh trang đô thị” đăng ký cấp quận và đề nghị khen thưởng, các đoàn giám sát đã tiến hành giám sát thực tế các mô hình, tổng hợp báo cáo Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận để tổng hợp báo cáo với Quận uỷ. 
Mô hình tường tranh bích hoạ phường Phúc Đồng
Các mô hình đăng ký đều đã hoàn thành, thực hiện xã hội hoá, nhiều mô hình có cách làm rất hiệu quả, huy động được nguồn lực của cá nhân, doanh nghiệp và Nhân dân cùng thực hiện tạo bộ mặt đô thị trên địa bàn quận có nhiều điểm nhấn về vườn hoa, sân chơi, tranh bích hoạ, chỉnh trang đường phố; liên gia, tổ dân phố an toàn về PCCC…
 
Ngô Thanh Xuân
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020