Quận Thanh Xuân tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Đối ngoại nhân dân

29/12/2020 - 03:59 PM
Sáng ngày 29/12/2020 tại Hội trường lớn quận Thanh Xuân, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức hội nghị tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Đối ngoại Nhân dân.
Tới dự hội nghị có Tiến sỹ Trần Trung Hải - Giảng viên Học viện an ninh Nhân  dân, đồng thời là Báo cáo viên của hội nghị; đồng chí Khổng Minh Thảo-UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đồng chí Trần Thu Hà - UVTV Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, Trưởng ban công tác Mặt trận Khu dân cư 11 phường trên địa bàn quận.
Tại hội nghị, Tiến sỹ Trần Trung Hải đã thông tin về bối cảnh quan hệ quốc tế hiện nay và chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian tới là không ngừng củng cố, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế đất nước; tranh thủ mọi nguồn lực cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước, đóng góp cho hòa bình, an ninh, phát triển của khu vực và thế giới...
Thông qua các nội dung được truyền đạt, đã giúp cho cán bộ Mặt trận quận nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của đối ngoại Nhân dân trong tổng thể đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế thay đổi rất nhanh như hiện nay từ đó nâng cao vai trò nòng cốt của MTTQ trong đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng trong việc phát triển chiều sâu mối quan hệ hữu nghị, hợp tác của Nhân dân Việt Nam với Nhân dân các nước trên thế giới.
Toàn cảnh buổi tuyên truyền đến cán bộ Mặt trận quận Thanh Xuân
Kết thúc hội nghị, đồng chí Khổng Minh Thảo-UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã đề nghị MTTQ từ quận đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới cách thức, nâng cao nội dung, tính hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân góp phần là cơ sở để Đảng và Nhà nước ta hoạch định các hoạt động đối ngoại nhân dân một cách chủ động và phù hợp với thực tiễn.
Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020