Sơn Tây tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022

15/09/2022 - 03:30 PM
Sáng ngày 14/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022.
Các đại biểu tiếp thu nội dung tập huấn 
Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ – nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học và cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam truyền đạt chuyên đề về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn. Trong đó nhấn mạnh về vị trí, chức năng, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác giám sát; giải quyết một số tình huống cụ thể trong giám sát đầu tư của cộng đồng; các văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; cách lập một số biểu mẫu, kế hoạch, báo cáo thực hiện và kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng.
Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng và trách nhiệm cho đội ngũ làm công tác mặt trận cơ sở trong việc giám sát đầu tư của cộng đồng và thanh tra nhân dân, từ đó kịp thời phát hiện, kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn kịp thời các hoạt động đầu tư không đúng quy hoạch, sai quy định, gây lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước, từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở./.
                                                          Thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020