Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” và các Quỹ an sinh xã hội và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã

29/04/2022 - 03:25 PM
Từ ngày 27 đến ngày 29/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín phối hợp với Thanh tra huyện, phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện do đồng chí Lê Đức Anh-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” và các Quỹ an sinh xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố triển khai và kiểm tra tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã Hiền Giang, Khánh Hà, Tự Nhiên, Ninh Sở và Quất Động.
Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát của đoàn tại các đơn vị đoàn đã Thông báo kết luận về ưu điểm: Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” và các Quỹ an sinh xã hội đã được các xã xây dựng kế hoạch, triển khai vận động nghiêm túc, cơ bản các xã hoàn thành vượt kế hoạch huyện giao. Các xã đã xây dựng, thực hiện nghiêm túc Quy chế vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì Người nghèo”, Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời giúp đỡ các hộ nghèo, người khó khăn trong đại dịch, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo hàng năm của huyện. Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, Quỹ ủng hộ lũ lụt miền Trung, Quỹ vắc xin COVID-19, Chương trình sóng và máy tính cho em các xã đều mở sổ thu, chi rõ ràng, đầy đủ chứng từ, nộp đủ số tiền về huyện để chuyển MTTQ Thành phố.
 
Ban Thanh tra Nhân dân (TTND), Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) ở các xã thường xuyên được củng cố kiên toàn, hoạt động có hiệu quả, tập trung vào việc giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND xã, việc thực hiện chính sách hỗ trợ  của Chính phủ, HĐND Thành phố đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; việc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và các công trình xây dựng tại địa phương… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết tại địa phượng.
Toàn cảnh hội nghị kiểm tra tại xã Tự Nhiên
Đoàn cũng nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm tồn tại trong công tác vận động, quản lý, sử dụng các quỹ an sinh xã hội đó là: Sổ thu quỹ thiếu chữ ký của người nộp, người được hỗ trợ, thiếu quyết định hỗ trợ; tiền vận động Quỹ “Vì người nghèo chưa kịp thời nộp vào kho bạc, một số đơn vị chưa kịp thời kiện toàn kế toán quỹ; còn có đơn vị chi hỗ trợ chưa đúng đối tượng. Hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ chưa xây dựng được báo cáo, kết luận sau mỗi lần giám sát; chưa tổ chức họp Ban thường xuyên theo quy định.
                                                              Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020