Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

14/07/2023 - 05:05 PM
Sáng 14/7, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã kiểm tra việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú theo hướng dẫn số 30 ngày 28/10/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội. Đoàn do đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm Trưởng đoàn.
Tiếp và làm việc với Đoàn, ở huyện Chương Mỹ có các đồng chí: Trịnh Tiến Tường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Xuân Hùng - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí trong Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã Thủy Xuân Tiên, Lam Điền, Thanh Bình; các đồng chí là Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn, Tổ dân phố: Thôn Xuân Thủy xã Thủy Xuân Tiên; Tổ dân phố Tân Xuân, Thị trấn Xuân Mai và Tổ dân phố Bình Sơn, Thị trấn Chúc Sơn.
Báo cáo kết quả việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú do đồng chí Trần Trọng Phú, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện trình bày đã nêu rõ: Tính đến ngày 31/12/2022 toàn huyện có 60 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 43 đảng bộ; 17 chi bộ cơ sở. Tổng số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở là 488 chi bộ. Số tổ chức cơ sở Đảng được phân loại năm 2022 là 60/60 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 10 đơn vị; 46 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 4 đơn vị tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ huyện có 11.784 đảng viên; kết quả phân loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 1.386 đồng chí, chiếm 13,84% tổng số đảng viên được đánh giá.
Trên địa bàn huyện có 5.486 đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú; số đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú thuộc Đảng bộ huyện là 4.009 đảng viên. Đa số các tổ chức Đảng, đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt việc theo dõi, quản lý, nhận xét, đánh giá về trách nhiệm của đảng viên đang công tác, thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú đảm bảo đúng quy định. Qua đó đã góp phần mang lại niềm tin, sự tin tưởng của tổ chức Đảng, đảng viên về vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời giúp tổ chức Đảng có cơ sở đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.
Thực hiện hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT ngày 28/10/2021 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ đã ban hành các văn bản, hướng dẫn về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú. Đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai hướng dẫn của Thành phố và huyện đến Ban thường trực MTTQ huyện, xã, trưởng ban Thanh tra nhân dân dân, trưởng ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố.
Trong năm 2022, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động tham mưu xây dựng và ban hành, tổ chức triển khai thực hiện 5 kế hoạch và 1 hướng dẫn về MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó, chỉ đạo Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn bám sát hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT ngày 28/10/2021 của MTTQ Thành phố hướng dẫn Ban công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện giám sát và nhận xét đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú và báo cáo kết quả về Ban thường trực MTTQ cấp trên theo đúng quy định.
Qua công tác giám sát và phối hợp giám sát, các Ban công tác mặt trận đã tham mưu cho cấp ủy chi bộ tuyên truyền Đảng viên đang công tác ở nơi cư trú thực hiện tốt Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú” và theo Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.
Tại hội nghị, các thành viên trong Đoàn đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận và đề nghị huyện làm rõ một số nội dung liên quan đến việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú. Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận, đề nghị làm rõ, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và đại diện Bí thư Đảng ủy xã, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở đã trao đổi làm rõ các nội dung Đoàn quan tâm..
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Tiến Tường đã khái quát chung một số kết quả nổi bật của huyện trong những năm gần đây, đặc biệt là về công tác xây dựng Đảng. Những kết quả nổi bật về công tác xây dựng đảng có vai trò quan trọng của hệ thống MTTQ trong công tác giám sát xây dựng Đảng, chính quyền. Về triển khai thực hiện quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú”, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, Huyện ủy luôn xác định vai trò quan trọng của hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở.
 Hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở cũng như Ban công tác mặt trận trên địa bàn huyện luôn tham gia giám sát trên các lĩnh vực. Đa số đảng viên ở nơi cư trú đã luôn nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú, vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia đầy đủ các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú. Luôn giữ mối liên hệ, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền nơi cư trú. Công tác giám sát cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú phát huy được vai trò của nhân dân trong theo dõi, đánh giá về phẩm chất, lối sống và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên. Ban công tác mặt trận ở khu dân cư cũng đã thể hiện ngày càng tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong theo dõi, giám sát cán bộ, đảng viên đang công tác về sinh hoạt tại địa phương, cơ sở. Qua đó góp phần bồi đắp mối quan hệ, tăng cường sự đoàn kết giữa đảng viên đang công tác với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú ngày càng gắn bó, phát huy trách nhiệm, năng lực của đảng viên trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương...
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Sỹ Trường phát biểu kết luận hội nghị
Thông qua báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị, Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT của MTTQ các cấp trên địa bàn huyện cũng như công tác giám sát đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú. Việc triển khai thực hiện hướng dẫn số 30 của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố trên địa bàn huyện được triển khai bài bản, hiệu quả.  Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Sỹ Trường ghi nhận những phương pháp, cách làm đa dạng, linh hoạt trong triển khai thực hiện việc giám sát và nhận xét đối với đảng viên đang công tác của các địa bàn dân cư trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, MTTQ từ huyện đến các thôn, Tổ dân phố cần tiếp tục thực hiện tốt hướng dẫn số 30 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú. Việc nhận xét, đánh giá đối với các đảng viên nơi cư trú cần phải công tâm, khách quan và linh hoạt.
Lê Hân
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020