Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh phối hợp giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

10/06/2022 - 12:43 PM
Ngày 7/6/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh phối hợp tham gia đoàn giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo tại xã Nam Hồng. Tham gia đoàn giám sát HĐND huyện có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn; Trần Thị Quỳnh Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí thành viên đoàn giám sát; đại diện một số phòng ban liên quan của huyện.
Toàn cảnh buổi giám sát
Năm 2021, UBND xã Nam Hồng đã tổ chức đăng kí Nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị cho 109 nam công dân, đạt 100%, không có trường hợp chống trốn phải xử lý. Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Năm 2021 đã đưa 10/10 thanh niên nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an đạt 100%.
Công tác thực hiện Luật lực lượng dự bị động viên được thực hiện nghiêm túc. Đăng kí và quản lý 17 đồng chí sỹ quan dự bị, 105 hạ sỹ quan binh sỹ và 19 phương tiện dự bị, các đối tượng dự bị đã được đăng ký, biên chế theo yêu cầu. Có 6 đồng chí sỹ quan và 18 đồng chí hạ sỹ quan, binh sỹ dự bị được các đơn vị triệu tập theo yêu cầu, đạt 100% chỉ tiêu giao.
Công tác thực hiện Luật dân quân tự vệ được tập trung chỉ đạo, UBND xã chỉ đạo tổ chức tập huấn cho các lực lượng thuộc quyền, biên chế 151 đồng chí dân quân nòng cốt. Đăng kí cho 122 đối tượng trong độ tuổi, ra quyết định hoàn thành nghĩa vụ dân quân đối với 31 đồng chí dân quân năm thứ 5. Công nhận 31 đồng chí dân quân năm thứ nhất. Tổng số công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ dân quân là 2.623 công dân. Thành lập biên chế lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, Khẩu đội cối 60mm, dân quân thường trực, dân quân trinh sát, Thông tin, Công binh, Phòng hóa, Y tế.
Năm 2022, tổ chức đăng kí Nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị cho 92 nam công dân, đạt 100%, không có trường hợp chống trốn phải xử lý. Đưa 10/9 thanh niên nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, đạt 110%. Cử 1 đồng chí sỹ quan đi đào tạo chuyển loại, thời gian 1 tháng theo yêu cầu. Miễn nhiệm 1 đồng chí sỹ quan và 1 hạ sỹ quan do quá tuổi quy định và sức khỏe. Bổ nhiệm 1 đồng chí sỹ quan dự bị và 2 đồng chí hạ sỹ quan biên chế vào các đơn vị nhận nguồn. Đăng ký và quản lý 16 sỹ quan dự bị, 140 hạ sỹ quan binh, 15 phương tiện dự bị, 140 đối tượng đủ điều kiện dự bị tại các đơn vị. 6 tháng đầu năm 2022, có 1 đồng chí sỹ quan được các đơn vị triệu tập đạt 100% chỉ tiêu giao.
Xã biên chế 151 đồng chí dân quân nòng cốt, đăng kí 122 đối tượng trong độ tuổi, ra quyết định hoàn thành nghĩa vụ dân quân đối với 31 đồng chí dân quân năm thứ 5, công nhận 31 đồng chí dân quân năm thứ nhất. Thành lập biên chế lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, Khẩu đội cối 60mm, dân quân thường trực, dân quân trinh sát, Thông tin, Công binh, Phòng hóa, Y tế. Phối hợp với công an xã xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ lớn của đất nước. Tham gia trực chốt cách ly y tế phòng chống dịch với hơn 2400 ngày công. Phối hợp với các đơn vị lập bản đồ tìm kiến, quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ trên địa bàn.
Sau khi nghe xã Nam Hồng báo cáo, các thành viên trong đoàn giám sát đã cùng trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương của xã Nam Hồng.
Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, văn bản của xã Nam Hồng theo đề cương hướng dẫn của đoàn. Đồng thời đề nghị UBND xã cần bổ sung thêm các nội dung vào  báo cáo theo yêu cầu của từng thành viên trong đoàn, sớm hoàn thiện báo cáo bằng văn bản, có văn bản kiểm chứng kèm theo sau 5 ngày làm việc với đoàn giám sát. Bổ sung rõ việc ban hành các Kế hoạch, nghị quyết (cần cụ thể số, ngày tháng năm của văn bản được ban hành). Bổ sung nội dung về công tác xử lý vi phạm Luật nghĩa vụ Quân sự, xử lý khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Kiểm tra, rà soát lại số liệu báo cáo thực hiện Luật dân quân tự vệ. Bổ sung, báo rõ việc thực hiện các kết luận của các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ huy Quân sự Huyện và báo cáo cụ thể những nội dung đã rút kinh nghiệm. Xã Nam Hồng, Ban chỉ huy Quân sự xã Nam Hồng cần tiến hành phúc tra, xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, xác minh lý lịch chính trị, đạo đức, hoàn chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sự của công dân theo đúng quy định. Tổ chức xét duyệt chặt chẽ, đúng thẩm quyền thông qua các bước ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể ở thôn, khu và gia đình quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của số công dân đủ điều kiện nhập ngũ đã lập hồ sơ. Nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV, bố trí thời gian huấn luyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.
  Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020