Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền và giám sát công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh, thành phố Hà Nội

03/06/2023 - 06:02 PM
Chiều 31/5/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền và giám sát công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh, thành phố Hà Nội. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Ngọc Bích – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đỗ Ngọc Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai kế hoạch tuyên truyền và giám sát công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh, TP Hà Nội. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh hệ thống MTTQ cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền    sâu rộng tới các đoàn viên, hội viện và Nhân dân 05 nội dung gồm: Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và tính tất yếu của việc xây dựng huyện Đông Anh thành quận; Tuyên truyền những kết quả đạt được trong thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện thành quận, xã - thị trấn thành phường và kết quả thực hiện Bộ tiêu chí hợp nhất; Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về
 
 
việc xây dựng huyện Đông Anh thành quận, trung tâm  thành phố phía Bắc trực thuộc Thủ đô Hà Nội; Tuyên truyền các văn bản, quy định của pháp luật liên quan việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh, thành phố Hà Nội; Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại, cản trở trái pháp luật trong việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh. Đối với nội dung giám sát, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn giám sát thực hiện giám sát đối với UBND cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri về việc thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh, thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo việc tổ chức lấy ý kiến cử tri là công khai, minh bạch, đúng theo các quy định pháp luật.
Các đại biểu dự hội nghị thống nhất cao nội dung triển khai của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, coi việc tuyên truyền và giám sát công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh, TP Hà Nội là nhiệm vụ trọng tâm đến trung tuần tháng 6 với mục tiêu toàn dân huyện Đông Anh đoàn kết xây dựng huyện Đông Anh thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững./.
 
 
  Huyện Đông Anh
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020