Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm giám sát tại UBND xã Trung Mầu

03/11/2021 - 09:36 AM
Ngày 01/11, Đoàn Giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm do ông Hoàng Anh Tú - UVTVHuyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát xã Trung Mầu việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, việc quản lý và sử dụng các nguồn vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19; giám sát việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Theo báo cáo của UBND xã Trung Mầu: Trong thời gian qua, Đảng ủy – HĐND - UBND xã luôn quan tâm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn; chú trọng thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở đảm bảo tinh thần đoàn kết trong nhân dân, hạn chế tối đa tình trạng đơn thư. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021, xã đã tiếp công dân tổng số lượt là 10, với tổng số người là 13 người (trong đó, tiếp thường xuyên là 07 lượt với 10 người, tiếp định kỳ: 01 lượt với 01 người, tiếp đột xuất: 02 lượt với 02 người). Quá trình tiếp được thực hiện đúng quy định.
Đối với việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, công tác quản lý và sử dụng các nguồn ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, xã Trung Mầu đã nghiêm túc thực hiện đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch. Đến thời điểm này, tổng số người được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội; Văn bản số 2200/UBND-LĐTBXH ngày 27/7/2021 của UBND huyện Gia Lâm đến ngày 30/9/2021 là 586 người, với tổng số tiền đã hỗ trợ là 879.000.000 đồng. Tổng số người được hỗ trợ theo Công văn số 1371/CV-MTTQ-BTT ngày 09/9/2021 của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội là 26 người, với tổng số tiền là 13.000.000 đồng.
Bên cạnh đó, công tác vận động ủng hộ và sử dụng Quỹ phòng, chống COVID-19 của xã Trung Mầu được thực hiện tốt. Đến ngày 30/9/2021, Qyỹ đã tiếp nhận được 98.561.000 đồng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền trị giá trên 104 triệu động. Từ nguồn quỹ trên, xã đã nộp về Huyện 20 triệu đồng, tổ chức tặng 303 xuất quà cho các đối tượng, tặng tiền mặt, quà cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch… góp phần giúp các đối tượng vượt qua khó khăn, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tin tưởng và chung tay vào công tác phòng chống dịch của địa phương.
Đối với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Từ việc thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động, xã Trung Màu đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như mô hình “Bếp Đoàn kết”; mô hình Vận động cán bộ hội viên chăm sóc bồn hoa, đọan đường nở hoa trước nhà văn hóa các thôn 3, thôn Thịnh Liên; Mô hình Đoàn kết sáng tạo của Ban công tác mặt trận thôn 2… góp phần xây dựng xã Trung Mầu ngày càng văn minh, phát triển.
 
Ông Hoàng Anh Tú- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm phát biểu tại buổi giám sát
Đoàn đã kiểm tra, giám sát toàn bộ hồ sơ liên quan của các tổ chức, cơ quan đơn vị trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo qui định đảm bảo đúng đối tượng, công bằng chính xác, kịp thời, không để sai sót, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; việc quản lý, sử dụng quỹ vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Hướng dẫn số 22/HD-MTTW-BTT, ngày 19/3/2020 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và lãnh đạo địa phương cũng đã tập trung làm rõ một số nội dung như: việc lưu hồ sơ, sổ sách, quy trình chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng; việc niêm yết, công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ; phương pháp rà soát, thẩm định các đối tượng, điều kiện hỗ trợ người lao động trong các doanh nghiệp; việc hạch toán thu- chi Quỹ vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời thảo luận, đề ra phương án thực hiện triển khai đối với nhóm đối tượng còn lại và công tác xét duyệt đối tượng đủ điều kiện để được hưởng chế độ hỗ trợ… cùng một số nội dung liên quan.
Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoàng Anh Tú ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trên. Đồng thời, đề nghị xã trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai thực hiện công tác hỗ trợ các đối tượng còn lại đảm bảo trung thực, khách quan; việc quản lý, sử dụng quỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn và luật định. MTTQ xã cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát ngay tại địa bàn khu dân cư, đảm bảo việc chi tiền hỗ trợ cho người dân kịp thời, đúng đối tượng, từ đó ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội cũng như việc triển khai hiệu quả các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Cũng với nội dung trên, theo Kế hoạch, ngày 02 và 03/11/2021, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục giám sát tại xã Lệ Chi và xã Văn Đức./.
Vân Thư
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020