Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021

29/10/2021 - 10:42 AM
Sáng ngày 29/10/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm phối hợp với Trung tâm chính trị huyện khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác MTTQ năm 2021 cho 280 học viên là các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng ban Công tác Mặt trận các thôn, Tổ dân phố; Trưởng, Phó Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn.
Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Đàm Văn Huân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đồng thời làm báo cáo viên; Hoàng Anh Tú - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực và cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
 
Toàn cảnh lớp tập huấn
Trong thời gian 02 ngày, các học viên được đồng chí Đàm Văn Huân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP truyền đạt, trao đổi các chuyên đề: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát đảng viên và công tác cán bộ; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Vai trò của MTTQ trong công tác bảo vệ nền tẳng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai tría, thù địch trong tình hình mới; tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện; Vai trò của MTTQ các cấp trong công tác xây dựng NTM nâng cao, xây dựng huyện Gia Lâm thành quận; Kỹ năng vận động, thuyết phục trong công tác GPMB, huy động các nguồn lực an sinh xã hội...
Thông qua Lớp tập huấn, nhằm giúp cho cán bộ làm công tác Mặt trận từ huyện đến cơ sở nắm vững những nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận; nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ Mặt trận, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay./.
Vân Thư

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020