Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm toạ đàm nâng cao chất lượng hoạt động Ban TTND, GSĐTCĐ

01/08/2022 - 04:28 PM
Sáng ngày 01/8/2022, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị toạ đàm nâng cao chất lượng hoạt động ban Thanh tra nhân dân(TTND), ban Giám sát đầu tư cộng đồng(GSĐTCĐ) trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; Hoàng Anh Tú - UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Khắc Định - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trương Văn Học - UVTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, mạn đàm, thảo luận về những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng. Nhìn chung, hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCĐ trên địa banf huyện Gia Lâm đã phát huy chức năng giám sát, phản biện của mặt trận các cấp trên địa bàn, hạn chế các hiện tượng tiêu cực, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong quá trình hoạt động, các Ban TTND, Ban GSĐTCĐ trong toàn huyện đã tranh thủ sự lãnh đạo, tạo điều kiện của Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận đã bám sát vào chương trình công tác, chức năng nhiệm vụ được thể hiện rõ nét trong giám sát; vai trò của thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCĐ được phát huy, thực hiện tốt chức năng giám sát các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh ở cộng đồng dân cư từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp. Qua đó, đã phát hiện nhiều công trình có biểu hiện vi phạm, đã có ý kiến, kiến nghị đến các chủ đầu tư, chủ dự án, nhà thầu để khắc phục; nhờ đó, chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn Huyện ngày càng được đảm bảo.
Đồng chí Hoàng Anh Tú - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm phát biểu tại hội nghị
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn thực tế khi triển khai thực hiện giám sát, phản biện xã hội như: kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm giám sát các công trình công cộng ở các xã, thị trấn còn hạn chế; sự quan tâm của các cấp các ngành đối với các hoạt động này còn hạn chế; nguồn kinh phí phân bổ cho hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCĐ còn ít... Các đại biểu cũng mạnh dạn đề xuất một số nội dung đối với huyện như các cấp uỷ đảng, chính quyền cần quan tâm đến công tác TTND, GSĐTCĐ; quan tâm đến nguồn kinh phí hoạt động cho các Ban...
Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Văn Học - Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Hoàng Anh Tú- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị toạ đàm. Đồng thời, đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; quan tâm và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện; công tác giám sát, phản biện cần có sự phối hợp, tránh chồng chéo về nội dung và thời gian; tập trung giám sát những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm, bức xúc...và mong muốn rằng sẽ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, kịp thời của các cấp ủy Đảng; công tác phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ngành để Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ này nhằm tạo được sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh./.
Vân Thư

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020