Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại 6 xã

20/06/2020 - 02:36 PM
Thực hiện chương trình giám sát năm, trong tháng 6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức đã tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó tập trung vào các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đối với 6 xã Minh Khai, Đức Thượng, Vân Canh, Lại Yên, Sơn Đồng, Kim Chung.
Thực hiện Nghị quyết số 42/NĐ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND các xã đã kịp thời rà soát, phân loại và chi trả hỗ trợ sớm nhất đến tất cả các đối tượng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành liên quan giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại địa phương của mình.
Làm việc với 6 xã, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã làm rõ những vấn đề cần quan tâm. Trong đó, tập trung vào cách thức xác định và lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ do dịch bệnh Covid-19; vai trò tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể; những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ... Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, về Nghị quyết 42/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nói riêng. Nhờ đó, việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, không xảy ra bức xúc trong dư luận.
Trong thời gian tới, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiếp tục làm việc với các xã còn lại về nội dung này.
Kim Liên

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020