Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020.

13/02/2020 - 05:26 PM
Chiều ngày 13/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị phát động ủng hộ Quỹ ‘Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Tân - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các tổ chức thành viên của MTTQ huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tân - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai Kế hoạch số 43/KH-MTTQ-BTT ngày 04/02/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, thời gian phát động từ ngày 10/02/2020, thời gian tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” từ ngày phát động đến ngày 25/3/2020. Đối tượng vận động là các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Mê Linh. Về mức vận động, trong các cơ quan, đơn vị, vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 1 ngày lương; các tiểu thương và các hộ gia đình ủng hộ 1 ngày thu nhập; vận động các đơn vị, các tổ chức kinh tế trích quỹ công ích ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của đơn vị. Hình thức ủng hộ bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” cấp huyện và chỉ đạo cơ sở thực hiện vận động theo kế hoạch, tổ chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ theo tài khoản của Ủy ban MTTQ huyện, số tài khoản: 3761.0.91049, mã QHNS: 9052552 tại Kho Bạc Nhà nước huyện Mê Linh; điện thoại liên hệ: 04.35252.297.
Các đại biểu dự hội nghị ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam năm 2020.
Bằng hành động thiết thực, các đại biểu dự hội nghị đã trực tiếp ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2020, nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và quân, dân huyện Mê Linh hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân, dân huyện đảo Trường Sa, đang ngày đêm bảo vệ biển đảo, giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển đảo Việt Nam.
                                                                                       Lê Đình Khoát
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020