Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2021.

17/12/2021 - 02:46 PM
Thực hiện chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh năm 2021, chiều ngày 16/12/2021, tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân ( TTND ), Giám sát đầu tư của cộng đồng ( GSĐTCCĐ ) năm 2021. Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Lê Đình Khoát – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đỗ Đăng Khoa – Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; các đồng chí Trưởng ban TTND, Trưởng ban GSĐTCCĐ, Trưởng Ban công tác Mặt trận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt nội dung công tác TTND, GSĐTCCĐ tại lớp tập huấn.
Tại lớp tập huấn, đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh –  UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP hướng dẫn  nghiệp vụ  công tác TTND, GSĐTCCĐ năm 2021, với nội dung: hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện giám sát của Ban Thanh tra nhân dân theo Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT ngày 38/10/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú; các hoạt động thực tiễn trong công tác TTND, GSĐTCCĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội.      
Thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng  năm 2021, các học viên được bồi dưỡng, nâng cao năng lực, công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, công tác TTND, GSĐTCCĐ ở cơ sở nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TTND, GSĐTCCĐ để vận dụng vào thực tiễn hoạt động, kịp thời phát hiện kiến nghị với chính quyền các cấp để ngăn chặn và xử lý các sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của địa phương. Các đại biểu đã chú ý lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các kiến thức do giảng viên truyền đạt, để về hoạt động thực tế tại địa phương sẽ triển khai công tác đạt hiệu quả thiết thực.
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020