Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2022

29/07/2022 - 04:31 PM
Thực hiện chương trình công tác và kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng cán bộ năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức; sáng ngày 28/7/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức mở lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc” cho 232 vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn; Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; Trưởng Ban TTND, GSĐTCCĐ 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Về chỉ đạo và làm báo cáo viên tại lớp học có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Phạm Ngọc Quỳnh - Trưởng Ban Dân chủ Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành của huyện.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Trịnh Xuân Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khẳng định, công tác giám sát, phản biện xã hội được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhận thức đúng tầm quan trọng của giám sát và phản biện xã hội, hàng năm MTTQ Việt Nam huyện đã thường xuyên phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng, tập huấn cho các đồng chí trong hệ thống MTTQ cơ sở để nâng cao trình độ, kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ ở từng địa phương.
 
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trực tiếp truyền đạt kiến thức tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc.
Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe các báo cáo viên trao đổi, truyền đạt 02 chuyên đề gồm Những nội dung cơ bản về giám sát, phản biện xã hội và kỹ năng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, trong đó hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân được đặc biệt quan tâm. Đồng thời, trong quá trình tập huấn, báo cáo viên và các học viên đã trao đổi, thảo luận những vấn đề còn chưa rõ, những khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực tế. Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng để vận dụng linh hoạt, hiệu quả; đổi mới phương thức hoạt động, công tác tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong tình hình mới ở cộng đồng dân cư góp phần hạn chế những mâu thuẫn, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương…
Uỷ ban MTTQ huyện Mỹ Đức

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020